Detail of the student project

List
Topic:Modernizace avioniky bezpilotního prostředku DJI F550
Supervisor:Martin Šipoš
Announce as:PTO
Description:Z pohledu řídicí platformy inovujte bezpilotní prostředek DJI F550 tak, aby finální realizace využívala platformu Raspberry Pi + Navio 2 HAT. Celý systém sestavte, oživte a otestujte. Dále implementujte funkci bezpečného návratu na předem určenou pozici a funkci bezpečného přistání bezpilotního prostředku.
Na bezpilotním prostředku zrealizujte funkci automatického letu s využitím GNSS systému (sledování GNSS waypointů), případně kamery (sledování světelné trajektorie).
Date:12.02.2019
Max.number of students:6
Booked students:Filip Valenta, Richard Bláha, Vladyslav Larionov
 

Warning: the registration to the PTO can be canceled only by supervisor.
Responsible person: Petr Pošík