Detail of the student project

List
Topic:Modelování průchodu světla diamantem
Department:Katedra kybernetiky
Supervisor:Ing. Vladimír Smutný Ph.D.
Announce as:DP,BP,PMI,SOP,PRO
Examiner:Petr Prášek
Description:Pro analýzu výrobních vad a návrh změny technologie výroby je třeba rozumět jevům při průchodu světla broušeným kamenem, například diamantem. Problém má dvě stránky, jednak modelování (raytracing) průchodu světla počítačovým modelem, jednak analýza obrazu laserového paprsku po průchodu kamenem. První část je blízká počítačové grafice, druhý problém spadá do počítačového vidění.

broušené kameny

simulace světla v kameni
Instruction:Seznamte se s programovým prostředím LADOK.
Navrhněte do prostředí nové moduly a proveďte fyzicky experimenty se skutečnými kameny.
Výsledky obou metod porovnejte a zhodnoťte.
Realization form:SW v matlabu, výzkumná zpráva
Date:16.05.2019
Responsible person: Petr Pošík