Detail of the student project

List
Topic:Ovlivnění simulace umělého života uživatelem za jejího běhu
Department:Katedra kybernetiky
Supervisor:Doc. Ing. Pavel Nahodil CSc.
Announce as:DP
Examiner:Prof. Ing. Jiří Bíla, DrSc., FSI ČVUT v Praze
Description:1) Seznamte se, s architekturou simulačního prostředí WAL - (World of Artificial Life)navrženou ve skupině MRG. Porovnejte ji s architekturami a aplikacemi na jiných světových pracovištích.
2) Implementujte GUI rozhraní pro přímé vstup a ovlivnění simulace uživatelem za běhu. Toto zahrnuje jednak možnost ovlivnit akce kteréhokoliv prvku animace, možnost pozorovat průběh simulace z pohledu simulovaného animáta a fyzickou reprezentaci uživatele v prostředí (avatara), který je schopen s prostředím interagovat. Implementujete také možnost ubírat a přidávat objekty a animáty v průběhu simulace.
3)Navrhněte vlastní řídící blok agenta-animáta, s důrazem na použití posledních výsledků výzkumů z oblasti umělého života, jak u nás tak ve světě.
4)Odzkoušejte
Instruction:Výsledky vyhodnoťte ve srovnání s předešlými pracemi či s pracemi podobného charakteru z jiných světových pracovišť.
Experimentálně odzkoušejte možnosti animátů učit se z příkladů a imitací ze svého okolí.
Bibliography:-MRG - Mobile Robots Group Pages, ČVUT v Praze, c2006 http://cyber.felk.cvut.cz/gerstner/eth/index.php
-Minsky Marvin Pages: The Emotion Machines [online], c2005 http://web.media.mit.edu/~minsky/
-N
Realization form:Programová+ následně experimentální část
Date:23.03.2006
Responsible person: Petr Pošík