Obhájené práce

Vyberte:       Řadit dle:
 
DP Tibor Rózsa: Nástroje pro vývoj pokročilých technik řízení teploty pro safety-critical vestavěné systémy (PDF) Sojka Michal 2020 OI CV
DP Pavel Gramovich: Výběr reprezentativních obrazových prototypů (PDF) Matas Jiří 2020 CV
DP Zdeněk Berka: Mapování vodorovného značení a lokalizace autonomního auta F1/10 pomocí kamery (PDF) Klapálek Jaroslav 2020 OI CV
DP Vojtěch Pánek: Určení polohy mobilního robotu z kamerových dat (PDF) Smutný Vladimír 2020 KyR R
DP Jakub Vitáček: Návrh a realizace zařízení pro snímání hemodynamických parametrů ve veterinární medicíně (PDF) Havlík Jan 2020
DP Dominik Šídlo: Systém pro měření hemodynamických parametrů (PDF) Fabián Vratislav 2020
DP Leonid Tulin: Analýza ovladatelnosti vozu s použitím algoritmů strojového učení (PDF) Haniš Tomáš 2020 KyR R
BP Martin Jandek: Efektivní algoritmy pro rozpoznávání obrazu na levných embedded procesorech (PDF) Sojka Michal 2020 OI ICS
BP Jan Maděra: Slučování map pro roje dronů (PDF) Petrlík Matěj 2020 OI ICS
BP Vojtěch Jeřábek: Optimalizace nabíjecích kapacit pro elektromobily (PDF) Schaefer Martin 2020 OI ICS
BP Matěj Vasilevski: Rychlé učení v Bayesovském optimalizačním algoritmu (PDF) Pošík Petr 2020 KyR
BP Vojtěch Tollar: Problém předčasné konvergence u Gaussovského EDA (PDF) Pošík Petr 2020 OI ICS
BP Vojtěch Poříz: Detekce diabetické retinopatie pomocí neuronových sítí (PDF) Kybic Jan 2020 KyR
BP Pavlína Koutecká: Automatická detekce metastáz v histologických obrázcích lymfatických uzlin pomocí hlubokých neuronových sítí (PDF) Kybic Jan 2020 KyR
BP Jakub Paplhám: Konvoluční neuronové sítě s lokálními kontextovými maskami (PDF) Petříček Tomáš 2020 KyR
BP Kristýna Kučerová: Plánování časově optimálních trajektorií pro vozidla s omezeným poloměrem zatáčení (PDF) Faigl Jan 2020 OI ICS
BP Matěj Suchánek: Efektivní implementace neuronových sítí pro použití v reálném čase (PDF) Čech Jan 2020 OI ICS
BP Anna Žigajkova: Lokalizace hran v obraze za účelem přesného polohování (PDF) Krsek Pavel 2020 KyR
BP Ondřej Bouček: Rozpoznávání orientačních bodů pomocí hlubokého učení (PDF) Tolias Georgios 2020 OI ICS
BP Benjamin Hejl: Návrh simulátoru inzulinové pumpy (PDF) Novák Daniel 2020 KyR
BP Jakub Rosol: Ovládání robotu gesty (PDF) Chudoba Jan 2020 KyR
BP David Procházka: Optimalizace vyhodnocování laboratorních vzorků při neurčité době připravenosti (PDF) Šůcha Přemysl 2020 OI ICS
BP Vojtěch Nydrle: Návrh specializované bezpilotní helikoptéry pro vystřelování ampulí k hašení požárů (PDF) Petráček Pavel 2020 KyR
BP Jiří Ulrich: Metody rozpoznávání referenčních značek pro vizuální lokalizaci mobilních robotů (PDF) Krajník Tomáš 2020 OI ICS
BP Bohumila Potočná: Kalibrace robotické kůže humanoidního robota: porovnání a kombinace “sebedotykových” konfigurací a 3D rekonstrukce z fotografií (PDF) Hoffmann Matěj 2020 KyR
BP Stanislav Kubiš: Hry s po částech afinními užitkovými funkcemi (PDF) Kroupa Tomáš 2020 OI ICS
BP David Kunz: Robustní a rychlá registrace obrazů metodou "Local All Pass" (PDF) Kybic Jan 2020 OI ICS
BP Jan Švrčina: Adaptivní řízení pomocí neuronových sítí (PDF) Azayev Teymur 2020 KyR
BP Filip Novák: Únikové chování ve vzájemně lokalizovaných rojích miniaturních dronů (PDF) Saska Martin 2020 KyR
DP Pavel Stoudek: Získání vlastností materiálu skrze haptický průzkum pomocí různých robotických uchopovačů (PDF) Hoffmann Matěj 2020 KyR R
DP Viktor Korotynskiy: Použití monodromie ke zjednodušení polynomiálních soustav (PDF) Pajdla Tomáš 2020 KyR R
DP Milan Pultar: Vylepšení HardNet deskriptoru (PDF) Mishkin Dmytro 2020 OI CV
DP Štěpán Remeš: Možnosti využití termoelektrických generátorů (TEG) pro generování elektrické energie živými objekty (PDF) Havlík Jan 2020
DP Laura Shala: Klasifikace typu fokální kortikální dysplázie dle interiktální aktivity v invazivním EEG (PDF) Janča Radek 2020
DP Adam Rytina: Analýza pokročilých MRI dat u pacientů s postižením centrální nervové soustavy (PDF) Dostál Marek 2020 BMII BMI
BP Erik Cupal: Buddy app pro odvykání kouření (PDF) Prokop Jindřich 2020 OI ICS
BP Martin Jiroušek: Řízení polohy robotické hexakoptéry (PDF) Chudoba Jan 2020 KyR
BP Jan Mayer: Prediktory fitness v genetickém programování (PDF) Pošík Petr 2020 OI ICS
BP Adrián Pitoňák: Aplikace prediktivního kódování pro vizuo-taktilní integraci (PDF) Straka Zdeněk 2020 KyR
BP Jan Kadlec: Automatické vyhodnocování matematických slovních úloh (PDF) Průša Daniel 2020 OI ICS
BP Miroslav Purkrábek: Sledování hráčů florbalu ve videu z horního pohledu (PDF) Matas Jiří 2020 KyR
BP Anton Kretov: Attention mechanizmus ve zpracování přirozeného jazyka (PDF) Genyk-Berezovskyj Marko 2020 OI ICS
BP Dominik Fischer: Hybridizace dálkového senzoru se systémem relativní lokalizace UVDAR (PDF) Walter Viktor 2020 KyR
BP Michal Šípek: Analýza a vizualizace uživatelských dat mobilní aplikace pro odvyknutí kouření (PDF) Prokop Jindřich 2020 OI ICS
BP Alexej Popovič: Aproximace hodnot fuzzy konjunkcemi (PDF) Navara Mirko 2020 KyR
BP Jana Zelenková: Efektivní výpočty vlastností neorientovaných grafů (PDF) Genyk-Berezovskyj Marko 2020 OI ICS
BP Michal Mareš: Výběr průzkumných akcí pro robotickou ruku za účelem zjištění vlastností předmětů (PDF) Hoffmann Matěj 2020 KyR
BP Vladislav Trnka: Sledování pohybu očí ve VR headsetu XTAL (PDF) Pošusta Antonín 2020 OI ICS
BP Jan Blaha: Odhadování parametrů prediktivních modelů přítomnosti lidí na struktuře prostředí (PDF) Broughton George 2020 OI ICS
BP Albert Möhwald: Generování trénovacích dat pro vizuální vyhledávání pomocí neuronových sítí (PDF) Jeníček Tomáš 2020 OI ICS
BP Jan Dočekal: Odhad traversability terénu z RGB obrázků a výškových map (PDF) Zimmermann Karel 2020 KyR
BP Filip Rýzner: Multi-agentní plánování tras vlaků s poruchami (PDF) Schaefer Martin 2020 OI ICS
BP Klára Janoušková: Učení s neúplnou informací pro detekci a rozpoznávání textu v obrazech (PDF) Matas Jiří 2020 OI ICS
BP Leonard Mentzl: Směrové statistiky v predikci kvaziperiodických časových řad (PDF) Navara Mirko 2020 OI ICS
BP Matěj Šesták: Heuristické evaluační funkce pro šachy s neúplnou informací (PDF) Seitz Dominik Andreas 2020 OI ICS
BP Ondřej Procházka: Robotický hasící systém pro bezpilotní dron (PDF) Žaitlík David 2020 KyR
BP Miroslav Březík: Zpracování aktigrafických dat pacientů s bipolární poruchou (PDF) Schneider Jakub 2020 OI ICS
BP Marek Jaroš: Sémantický správce dokumentů (PDF) Ledvinka Martin 2020 OI ICS
BP Dmitrij Sojma: Ovládání pohybu průmyslového robotu nástroji pro virtuální realitu (PDF) Smutný Vladimír 2020 KyR
BP Tuan Anh Ho: Detekce selekčních tlaků na lidské endogenní retroviry (PDF) Pačes Jan 2020 OI ICS
BP Zdeněk Syrový: Analýza efektivity prediktivních sportovních trhů (PDF) Šír Gustav 2020 OI ICS
BP Anton Voznia: Algoritmy pro řízení šířky pásma paměťové sběrnice na vícejádrových vestavných platformách s GPU akcelerátory (PDF) Sojka Michal 2020 OI ICS
BP Matěj Boxan: Lokalizace mobilního robotu metodou NDT za využití viditelnosti (PDF) Smutný Vladimír 2020 KyR
BP Václav Hlaváč: Analýza aktigrafických dat pacientů trpících bipolární poruchou (PDF) Schneider Jakub 2020 OI ICS
BP Arseniy Tkachev: Plánování pohybu bezpilotního prostředku v úloze psaní textu (PDF) Pěnička Robert 2020
BP Adam Ukleh: Plánování pohybu mobilního robotu v průmyslovém prostředí (PDF) Smutný Vladimír 2020 KyR
BP Filip Kubiš: Použití metod modelování časoprostoru v robotice pro predikci poptávky (PDF) Vintr Tomáš 2020 OI ICS
BP Alexandr Zemek: Predikce rychlostí úseků cyklistických tras pomocí strojového učení (PDF) Drchal Jan 2020 OI ICS
BP David Juřík: Experimentální senzorové moduly pro tvorbu hraček a domácího monitorování (PDF) Novák Petr 2020 KyR
BP Maroš Pechník: Jednoduchý elektronický domácí společník (PDF) Novák Petr 2020 KyR
BP Jakub Hlusička: Platforma pro aplikace virtuální reality (PDF) Sedláček David 2020 OI ICS
BP Štěpán Műller: Sumarizace textu pomocí rozpoznávání pojmenovaných entit (PDF) Marek Petr 2020 OI ICS
BP Petr Michalík: Obohacování grafů dopravních sítí o kontextové informace z OpenStreetMaps (PDF) Jakob Michal 2020 OI ICS
BP Martin Vybíralík: Nástroj pro doporučování nabíjení pro řidiče elektrických taxi (PDF) Cuchý Marek 2020 OI ICS
BP Josef Grus: Analýza obrazu gelové elektroforézy (PDF) Kybic Jan 2020 KyR
BP Lukáš Kunt: Detekce objektů z hloubkové kamery (PDF) Štěpán Petr 2020 KyR
BP Michal Werner: Realizace autonomního systému pro pásový mobilní robot (PDF) Báča Tomáš 2020 KyR
BP Jaroslav Janoš: Plánování inspekce budovy s požárem pomocí autonomního bezpilotního prostředku (PDF) Pěnička Robert 2020 KyR
BP Olga Kholkovskaia: Škálovatelný algoritmus pro offline ridesharing (PDF) Fiedler David 2020 OI ICS
DP Lenka Svobodová: Nestabilita efektivní konektivity uvnitř epileptogenní sítě (PDF) Janča Radek 2020 BMII BI
BP Matěj Niederle: Aktivní učení pro predikci spojitých proměnných (PDF) Macaš Martin 2020 OI ICS
DP Jan Čermák: Manipulace za použití poddajného robotu (PDF) Smutný Vladimír 2020 KyR R
DP Lukáš Hajdúšek: Vývoj robotické buňky pro manipulaci a obrábění plastových rour (PDF) Smutný Vladimír 2020 KyR R
BP Tomáš Staruch: Plánování pohybu v úloze sběru a pokládání cihel autonomní helikoptérou (PDF) Saska Martin 2020 KyR
BP Ashwin Suresh Nedungadi: Návrh elektromagnetického uchytovače pro bezpilotní helikoptéry (PDF) Saska Martin 2020
DP Tomáš Novák: Učení optického toku bez učitele (PDF) Matas Jiří 2020 OI CV
DP Martina Tichá: Dlouhodobá reidentifikace lidí ve videu (PDF) Čermák Jiří 2020 OI CV
BP Matěj Niederle: Aktivní učení pro predikci spojitých proměnných (PDF) Macaš Martin 2019 OI ICS
BP Martin Čižmár: Výukový VHDL modul pro TRDB_D5M kameru (PDF) Šusta Richard 2019 OI ICS
DP Jakub Cmíral: Detekce hran a 3D rekonstrukce na základě rozostření (PDF) Krsek Pavel 2019 KyR R
DP Jakub Nejedlý: Externí mód pro Simulink na platformě RPP (PDF) Sojka Michal 2019 KyR R
DP Mykhaylo Zelenskyy: Hluboké neuronové sítě ve vestavěných systémech (PDF) Hrubý Lukáš 2019 KyR R
DP Daniel Klöser: Hierarchické prediktivní řízení pro dynamické rozdělení výkonu hybridních vozidel s palivovými články (PDF) von Platen Philip 2019 KyR R
DP David Nováček: Určování polohy mobilního robotu na základě informací z různých senzorů (PDF) Smutný Vladimír 2019 KyR R
DP Miroslav Domankuš: Analýza spánkových vzorů uživatelů aplikace Sleep as Android (PDF) Anýž Jiří 2019 BMII BMI
DP Petr Kočiš: Algoritmus na detekci cév a určování rychlostního profilu erytrocytů pro analýzu mikrocirkulace (PDF) Kybic Jan 2019 BMII BMI
DP Jan Trejbal: Distribuovaný senzor polohy založený na matici světelných senzorů (PDF) Zemánek Jiří 2019 KyR R
DP Vít Cibulka: Řídicí systém dynamiky vozu založený na MPC algoritmech (PDF) Haniš Tomáš 2019 KyR R
BP Lukáš Fanta: Rozplňování radiofarmak robotem (PDF) Smutný Vladimír 2019 KyR R
BP Maksym Shcherban: Efektivní sebe-explorace a tvorba modelu těla u humanoidního robota s umělou kůží (PDF) Hoffmann Matěj 2019 KyR
BP Filip Tefr: Detekce pohybujících se objektů v obraze z pohyblivé kamery (PDF) Chudoba Jan 2019 KyR
BP Jiří Štěpanovský: Učení se reprezentací peripersonálního prostoru pomocí “spiking” neuronových sítí (PDF) Hoffmann Matěj 2019 KyR
BP Michel Jabali: Rozpoznávání gest člověka pro ovládání robotu (PDF) Chudoba Jan 2019 KyR R
BP Jonáš Kulhánek: Vizuální navigace s použitím hlubokého posilovaného učení (PDF) Derner Erik 2019 OI ICS
BP Lukáš Rustler: Kalibrace robotické kůže Nao robota pomocí “sebedotykových” konfigurací (PDF) Štěpánová Karla 2019 KyR
BP Jakub Rozlivek: Automatická kinematická kalibrace dvojrukého manipulátoru za pomoci sebedoteku a rovinných omezení (PDF) Štěpánová Karla 2019 KyR
BP Lukáš Majer: Lokalizace SLAM pro stereokameru (PDF) Chudoba Jan 2019 KyR R
BP Pavel Janata: Transfer learning pro klasifikaci textu (PDF) Čermák Jiří 2019 OI ICS
BP Maksym Ivashechkin: USAC++ (PDF) Matas Jiří 2019 OI ICS
BP Tomáš Kestřánek: IoT technologie pro automatizaci domácnosti (PDF) Vítek Stanislav 2019 KyR R
BP Barbora Dědková: Použití Conditional Adversarial Networks pro kolorování a stylizaci skic (PDF) Tolias Georgios 2019 OI ICS
BP Petr Hrubý: Trojdimenzionální rekonstrukce dvou pohybujících se těles (PDF) Pajdla Tomáš 2019 OI ICS
BP Daria Lebedeva: Zjednodušení silničního grafu pro výpočet nejlevnějších toků (PDF) Schaefer Martin 2019 OI ICS
BP Michal Matija: Využití stromových operací při návrhu pravidel v adaptivních strukturách (PDF) Šebek Jiří 2019 OI ICS
BP Marek Jalůvka: Hra šachů s KUKA robotem pomocí jazykových instrukcí (PDF) Štěpánová Karla 2019 KyR
BP Václav Voráček: Teorie grafů a kvantové struktury (PDF) Navara Mirko 2019 OI ICS
BP Hana Mertanová: Shlukování RNA-seq reads podle genové exprese (PDF) Ryšavý Petr 2019 OI ICS
BP Jaroslav Šafář: Aproximace konvexních funkcí v algoritmech pro řešení stochastických her (PDF) Bošanský Branislav 2019 OI ICS
BP Matouš Dzivjak: Odhad parkovací kapacity ve městech s použitím leteckých snímků (PDF) Fiedler David 2019 OI ICS
BP Kateřina Brejchová: Heuristiky pro periodické rozvrhování (PDF) Vlk Marek 2019 OI ICS
BP Erik Vaknin: Generování strategií pro řešení částečně pozorovatelných stochastických her (PDF) Bošanský Branislav 2019 OI ICS
DP Martin Španěl: Pravděpodobnostní model pro rozpoznání druhu využití krajiny v časových sekvencích satelitních snímků (PDF) Flach Boris 2019 OI CV
DP Denys Rozumnyi: Dlouhodobý tracker všech rychlostí s použitím rozmazání (PDF) Matas Jiří 2019 OI CV
DP Antonín Vobecký: Rozšíření dat pro trénink neuronových sítí (PDF) Škoviera Radoslav 2019 OI CV
BP Jan Gärtner: Rozpoznávání vizuálního vzoru pro automatické přistávání robotické helikoptéry (PDF) Chudoba Jan 2019 KyR
BP Martin Jahn: Efektivní detekce vzorů pro vizuálně naváděné přistávání bezpilotního stroje (PDF) Zajačík Michal 2019 OI ICS
BP Josef Čech: Rozpoznávání účastníků silničního provozu v bodových množinách z LiDARů (PDF) Šára Radim 2019 KyR
BP David Valouch: Predikování Blizzard skóre ve StarCraft II (PDF) Svatoš Martin 2019 OI ICS
BP Daniel Smrčka: Řízená interakce bezpilotní helikoptéry se zdí (PDF) Báča Tomáš 2019 KyR
BP Šimon Pavlín: Odhad změny vlastností obrazu v závislosti na světelných podmínkách (PDF) Jašek Otakar 2019 KyR
BP Jan Mádle: Systém pro tvorbu rozvrhu a rezervaci prostor (PDF) Genyk-Berezovskyj Marko 2019 OI ICS
BP Adéla Šterberová: Adaptace velikosti populace v evolučních algoritmech (PDF) Pošík Petr 2019 KyR
BP Maksym Polovnikov: Webová aplikace pro převod textového formuláře do hlasové podoby (PDF) Chudáček Václav 2019 OI ICS
BP Diem Huong Nguyen: Analýza aktivit z tenzometrických dat chytrého lůžka (PDF) Macaš Martin 2019 OI ICS
BP Jiří Zacha: Konvoluční neuronové sítě pro klasifikaci objektů z LiDARových dat (PDF) Vacek Patrik 2019 KyR
BP Ulitina Svetlana: Analýza spánkových EOG signálů (PDF) Gerla Václav 2019 OI ICS
BP Hořovský Tomáš: Platforma pro kreslení diagramů konečných automatů (PDF) Genyk-Berezovskyj Marko 2019 OI ICS
BP Horný Kamil: Systém pro tvorbu dynamických dotazníků (PDF) Burda Václav 2019 KyR R
DP Petrova Olga: Autonomní řízení a modelování rizik pomocí posilovaného učení (PDF) Macek Karel 2019 KyR R
BP Stěhule Dušan: Využití robota LEGO Mindstorms - návrh soutěžních úloh pro ROBOSOUTĚŽ (PDF) Hlinovský Martin 2019 KyR R
BP Kurbanov Sergej: Uživatelské rozhraní grafové databáze (PDF) Genyk-Berezovskyj Marko 2019 OI ICS
BP Foret Vojtěch: Monte Carlo algoritmy pro hraní šachů s neúplnou informací (PDF) Lisý Viliam 2019 OI ICS
BP Machová Karolína: Moderní řízení pohonu pomocí Simatic PLC (PDF) Kozák Martin 2019 KyR R
DP Marek Ján: Dotykový ovládací panel pro termovizní smartkameru (PDF) Kovář Jan 2019 KyR R
BP Švec Kamil: Modelování vlivu demografie na politické preference (PDF) Čertický Michal 2019 OI ICS
DP Náhlík Michal: Detekce cyklu spánek-bdění a spánkových stádií z aktigrafického záznamu (PDF) Bakštein Eduard 2019 BMII BI
BP Nováček Vojtěch: Konvoj na bázi kamery (PDF) Ecorchard Gaël Pierre Marie 2018 KyR R
DP Jílek Martin: Zpracování radiačních snímků ze sensoru Timepix na satelitu VZLUSAT-1 (PDF) Báča Tomáš 2018 KyR R
DP Paštyka Jan: Kamerová kontrola funkčnosti elektronických systémů (PDF) Smutný Vladimír 2018 KyR R
DP Vrba Matouš: Relativní lokalizace helikoptér z obrazu palubní kamery pomocí neuronových sítí (PDF) Saska Martin 2018 KyR R
DP Jankovec Tom: Výpočet cest flexibilních ligandů v proteinových strukturách (PDF) Vonásek Vojtěch 2018 KyR R
DP Brich Tomáš: Sémantická podobnost vět pro úlohu rozpoznání úmyslu (PDF) Spilka Jiří 2018 KyR R
DP Pivoňka Tomáš: Vizuální odometrie pro dynamickou rekonstrukci obrazu (PDF) Přeučil Libor 2018 KyR R
DP Chmel Jakub: Optimalizace spotřeby robotických buněk s jedním robotem a m stroji (PDF) Šůcha Přemysl 2018 KyR R
DP Hobza Martin: 3D sémantická segmentace RGBD dat pomocí hlubokých konvolučních neuronových sítí (PDF) Zimmermann Karel 2018 KyR R
DP Jašek Otakar: Simulace hloubkových senzorů pro autonomní učení a testování (PDF) Zimmermann Karel 2018 OI CV
DP Fiala Dominik: Detekce změn v okolí vozidla pomocí 3D dat a agregované 3D mapy (PDF) Matoušek Martin 2018 OI CV
DP Prágr Miloš: Klasifikace terénu a ohodnocení prostupnosti s využitím exteroceptivních dat (PDF) Faigl Jan 2018 OI CV
DP Špetlík Radim: Robustní vizuální odhadování tepu (PDF) Čech Jan 2018 OI CV
DP Hryzák Ondřej: Vývoj vstupní metody pro Android využívající Braillovo písmo (PDF) Novák Daniel 2018 BMII BI
BP Trmal Jakub: Multi-agentní plánovač a mobilní služba pro ad-hoc přepravu balíků (PDF) Komenda Antonín 2018 OI ICS
BP Ta Van Duy: Vyhledávání entit a významové rozlišování pomocí dialogu (PDF) Pichl Jan 2018 OI ICS
BP Bergmann Petr: Zvýšení efektivity doménově nezávislého plánování pomocí integrace solverů pro Euklidovské podproblémy (PDF) Komenda Antonín 2018 OI ICS
BP Bareš Vladimír: Bezkontaktní měřič proudu s fluxgate senzory (PDF) Mlejnek Pavel 2018 KyR R
BP Marek Jakub: Úloha pokrývání oblastí vzdušnými robotickými prostředky (PDF) Faigl Jan 2018 KyR R
BP Kubelka Petr: Optimalizace sémantického dvojshlukování (PDF) Kléma Jiří 2018 OI ICS
BP Shmatova Victoria: Nové domény a problémy pro multi-agentní plánování s privátní znalostí (PDF) Komenda Antonín 2018 OI ICS
BP Rybecký Tomáš: Plánování pro tým kooperujících mobilních robotů (PDF) Kulich Miroslav 2018 KyR R
BP Hoftych Dominik: Simulace pracoviště operátora bezpilotních prostředků (PDF) Rollo Milan 2018 OI ICS
BP Pánek Vojtěch: Import mapy z výkresu pro mobilního robota (PDF) Smutný Vladimír 2018 KyR R
BP Souček Marek: Alokace úloh týmu heterogenních bezpilotních prostředků (PDF) Rollo Milan 2018 OI ICS
BP Halodová Lucie: Údržba map pro dlouhodobou navigaci mobilních robotů (PDF) Krajník Tomáš 2018 KyR R
BP Kubík Jiří: Detekce došlapu šestinohého kráčejícího robotu (PDF) Faigl Jan 2018 KyR R
BP Kollarčík Adam: Planární akustická manipulace s kulovými objekty na pevném povrchu (PDF) Gurtner Martin 2018 KyR R
BP Božović Predrag: Detekce relapsů schizofrenie v programu ITAREPS (PDF) Bakštein Eduard 2018 OI ICS
BP Tishin Nikita: Aplikace hlubokého učení v rozpoznávání obrazových dat mozku (PDF) Basterrech Sebastian 2018 OI ICS
BP Hollmannová Dita: Simulace realistických lokálních 3D map z geometrického modelu (PDF) Svoboda Tomáš 2018 OI ICS
BP Pritzl Václav: Lokalizace zdrojů vysílání formací helikoptér vybavených otočnou směrovou anténou (PDF) Saska Martin 2018 KyR R
BP Číhala Valentýn: Čištění obuvi robotem (PDF) Smutný Vladimír 2018 KyR R
BP Hodný Jiří: Obsluha rozhraní VGA a PS/2 pomocí FPGA na přípravku Spartan3E v jazyce VHDL (PDF) Lafata Pavel 2018 KyR R
BP Velemínský Adam: Výuková aplikace s rozšířenou realitou ve vnitřním prostředí (PDF) Malý Ivo 2018 KyR R
BP Senčuk Kristian: Simulátor jednobuněčného mikroorganizmu (PDF) Dvorožňák Marek 2018 OI ICS
BP Kudryakova Maria: Detekce artefaktů v multikanálovém spánkovém PSG (PDF) Saifutdinova Elizaveta 2018 KyR R
BP Hrůša David: Interaktivní eroze (PDF) Beneš Bedřich 2018 OI ICS
BP Panušková Charlotte: Využití dat z chytrého nemocničního lůžka (PDF) Macaš Martin 2018 OI ICS
BP Ebel Matyáš: Klasifikace typu fokální kortikální dysplazie z invazivního EEG (PDF) Janča Radek 2018 KyR R
BP Pilař Tadeáš: Měření a řízení MFC aktuátorů (PDF) Svoboda Filip 2018 KyR R
BP Tiuzhina Ekaterina: Aplikace simplexového algoritmu pro minimalizaci submodulární diskrétní energie s binární proměnnými (PDF) Průša Daniel 2018 OI ICS
BP Vonášek Josef: Detekce podvodů v platbách kreditní kartou (PDF) Kopřiva Štěpán 2018 OI ICS
BP Šubrtová Adéla: Úlohy interpretace obličeje na obrázcích nízké kvality (PDF) Čech Jan 2018 OI ICS
BP Korotynskiy Viktor: Využití symetrií při řešení minimálních problémů v počítačovém vidění (PDF) Pajdla Tomáš 2018 KyR R
BP Tóth Jan: Model chování pro let řízený vizuálními pravidly (PDF) Volf Přemysl 2018 OI ICS
BP Malý Jakub: Využití robota LEGO Mindstorms EV3 - návrh a realizace robota "Ball-riding robot" pro propagační účely fakulty (PDF) Hlinovský Martin 2018 KyR R
BP Preněk Ondřej: Intermodální plánování cest s využitím metaplánovacího přístupu (PDF) Jakob Michal 2018 OI ICS
BP Tulin Leonid: Průběžná kalibrace kamer na automobilu (PDF) Pajdla Tomáš 2018 KyR R
BP Bauer Lukáš: Implementace algoritmu počítačového vidění pro onboard detekci bezpilotních letounů (PDF) Saska Martin 2018 KyR R
BP Němec Martin: Využití robota LEGO Mindstorms EV3 - návrh robota hrajícího na piano pro propagaci FEL (PDF) Hlinovský Martin 2018 KyR R
BP Mandlík Šimon: Inference na grafu reprezentující počítačovou síť (PDF) Pevný Tomáš 2018 OI ICS
BP Poliak Petr: Detekce incidentů nad SIEM událostmi (PDF) Kopřiva Štěpán 2018 OI ICS
BP Koryťák Martin: Odhad rychlosti na segmentech silniční sítě (PDF) Fiedler David 2018 OI ICS
BP Kúdelka Jan: Ochrana kritických infrastruktur před napadením s využitím bezpilotních prostředků (PDF) Rollo Milan 2018 KyR R
BP Velecký Tomáš: Kooperativní filmování pozemního pohybujícího se objektu skupinou bezpilotních helikoptér (PDF) Walter Viktor 2018 KyR R
BP Šírek Evžen: Experimentální analýza heuristik kritických cest (PDF) Fišer Daniel 2018 OI ICS
BP Horyna Jiří: Robotická manipulace z paluby bezpilotní helikoptéry (PDF) Báča Tomáš 2018 KyR R
BP Bahník Michal: Bezkolizní řízení pro robotickou helikoptéru (PDF) Chudoba Jan 2018 KyR R
BP Starosta Radek: Distribuované algoritmy pro trénink rozhodovacích lesů v úloze klasifikace síťového provozu (PDF) Brabec Jan 2018 OI ICS
BP Paleček Tomáš: Řízení vytápění budovy pomocí posilovaného učení s neuronovými sítěmi (PDF) Lisý Viliam 2018 OI ICS
BP Čikelová Jana: Řešení problematiky kolizních situací mezi UAS a pilotovanými letouny (PDF) Rollo Milan 2018 KyR R
BP Holčák Jan: Měřicí systém se vzdáleným přístupem (PDF) Fischer Jan 2018 OI ICS
BP Roun Tomáš: Základní služby grafové databáze (PDF) Genyk-Berezovskyj Marko 2018 OI ICS
BP Stěhule Dušan: Plánování a optimalizace odečtových tras s využitím geografických informací (PDF) Rollo Milan 2018 KyR R
BP Lištvan Jaroslav: Kalibrace kamery pro robotické pracoviště (PDF) Krsek Pavel 2018 KyR R
BP Lukášová Tereza: Věková závislost akustických charakteristik řeči v opakovaných slabikách (PDF) Čmejla Roman 2018 KyR R
DP Drozen Alan: Aplikace neuronových sítí ve směrovacích problémech (PDF) Kulich Miroslav 2018 KyR R
DP Füzesséry Eduard: Prototyp notifikačno-monitorovacího nositelného zařízení (PDF) Kutíková Anna 2018 BMII BI
DP Král Martin: Návrh řízení pro hybridní VTOL bezpilotní prostředek (PDF) Rollo Milan 2018 KyR R
DP Steidl Stanislav: Kalibrace soustavy kamer (PDF) Pajdla Tomáš 2018 OI CV
DP Sivák Filip: Klasifikace obrázků produktů za použití hlubokých neuronových sítí (PDF) Reinštein Michal 2018 OI CV
DP Šerých Jonáš: Coin-Tracking - Oboustranné sledování plochých objektů (PDF) Matas Jiří 2018 OI CV
DP Vošmik Jiří: Analýza paralelních mikroelektrodových záznamů (PDF) Sieger Tomáš 2018 BMII BI
DP Kunte Ondřej: Automatická optická inspekce plošných spojů (PDF) Škoviera Radoslav 2018 KyR R
DP Trutman Pavel: Semidefinitní programování v geometrii počítačového vidění (PDF) Pajdla Tomáš 2018 KyR R
BP Pech Jiří: Vliv očekávání poroty na výsledek Turingova testu (PDF) Warwick Kevin 2017 KyR R
BP Kozák Viktor: Metody lokálního plánování pro mobilní robot (PDF) Kulich Miroslav 2017 KyR R
BP Hnídek Tomáš: Simulace pohybu a řízení letadel v oblasti letiště (PDF) Šišlák David 2017 OI ICS
Tesař Štěpán: Obecná architektura pro vývoj multiplatformních výukových aplikací medicínských oborů (PDF) Ježek Filip 2017 BMII BI
Vondráčková Lenka: Funkční MRI hyperkapnických dat (PDF) Petr Jan 2017 BMII BI
Jeřábek Jan: Online rozpoznávání obličeje v radiometrické sekvenci z termokamery (PDF) Kovář Jan 2017 KyR R
BP Hobza Martin: Vyhlazování trajektorií vzájemně kooperujících bezpilotních helikoptér (PDF) Saska Martin 2017 KyR R
Lejsek Tadeáš: Dvojruký robot vnímající a manipulující s měkkými předměty - případové studie (PDF) Hlaváč Václav 2017 KyR R
Mramornov Andrey Stanislavovich: Snímání pohybu obličeje založené na analýze napětí svalů (PDF) Berka Roman 2017 OI CV
Bužková Lucie: Implementace a rozšíření algoritmu na virtuální hranovou konzistenci pro problém váženého programování s omezujícími podmínkami (PDF) Werner Tomáš 2017 OI CV
Pytela Jiří: Zachování identity objektů při jejich dlouhodobém sledování ve videu (PDF) Šmíd Matěj 2017 KyR R
BP Uhlíř Adam: Řízení inteligentní instalace budov pomocí gest (PDF) Doležal Jaromír 2017 OI ICS
Krupka Tomáš: Snímání pohybu pomocí Gaussovských směsí (PDF) Sýkora Daniel 2017 OI CV
BP Vavřinec Matěj: Prioritizované plánování pro kooperativní vozidla (PDF) Schaefer Martin 2017 OI ICS
Čížek Petr: Vestavný modul pro zpracování obrazu (PDF) Krajník Tomáš 2017 KyR R
Vávra Petr: Detekce osob v dohledových videozáznamech (PDF) Doležal Jaromír 2017 KyR R
Stuchlík Petr: Záznam, reprezentace a využití elektronického partogramu a kardiotokogramu (PDF) Huptych Michal 2017 BMII BI
Tejc Marek: Využití principu KLT pro sledování cíle kamerovou hlavicí (PDF) Krsek Pavel 2017 KyR R
BP Všetečka Petr: Navigace a stabilizace roje bezpilotních helikoptér ve složitém prostředí (PDF) Saska Martin 2017 OI ICS
BP Krys Jan: Strategie průzkumu neznámého prostředí mobilním robotem (PDF) Faigl Jan 2017 KyR R
Šalanský Vojtěch: Kontaktní průzkum terénu pro mobilního robota (PDF) Zimmermann Karel 2017 KyR R
Krupka Matěj: Návrh a realizace vylehčené protézy horní končetiny s dislokovanou pohonnou jednotkou (PDF) Rubeš Pavel 2017 BMII BMI
Kopenec Jiří: Virtuální realita pro Android  Štěpán Petr 2017 KyR R
Prouza Milan: Generování pohybu pro modulární roboty (PDF) Vonásek Vojtěch 2017 KyR R
BP Niedoba Lukáš: Generování hladkých trajektorií ve 2D (PDF) Kulich Miroslav 2017 KyR R
BP Drápela Jakub: Měření barevných broušených kamenů (PDF) Smutný Vladimír 2017 KyR R
BP Král Martin: Využití výsledků projektů realizovaných přes portál Spolupráce s průmyslem (PDF) Fišer Aleš 2017 KyR R
BP Bukovský Petr: Analýza rozdílů EEG signálu nadaných a průměrně nadaných adolescentů (PDF) Štěpánová Karla 2017 KyR R
BP Zamouřil Jakub: Automatická detekce akčních potenciálů neuronů z mikroelektrodových signálů (PDF) Wild Jiří 2017 KyR R
BP Filip Jan: Rozšíření řídicího systému pro magnetickou manipulaci na zakřiveném povrchu (PDF) Zemánek Jiří 2017 KyR R
BP Kubeša David: Algoritmy pro vyhýbání se kolizím silničních vozidel (PDF) Schaefer Martin 2017 OI ICS
BP Heřt Daniel: Vzájemně stabilizované autonomní helikoptéry vedené dynamickým virtuálním leaderem (PDF) Saska Martin 2017 KyR R
BP Trutman Pavel: Generátor řešení minimálních problémů (PDF) Pajdla Tomáš 2017 KyR R
Farkašová Barbora: Monitorování denní aktivity pomocí zařízení s akcelerometry (PDF) Doležal Jaromír 2017 BMII BMI
DP Příhoda Václav: Analýza anotací epileptických záchvatů (PDF) Vysloužilová Lenka 2017 BMII BMI
DP Murgaš Matej: Hierarchické shlukování dlouhodobých EEG dat (PDF) Gerla Václav 2017 BMII BMI
DP Rabochová Michaela: Experimentální stanovení parametrů neutronového svazku pro použití na pracovišti neutronové záchytové terapie (PDF) Vinš Miroslav 2017 BMII BMI
BP Jarolímek Martin: Teleoperace mobilního robotu (PDF) Chudoba Jan 2017 KyR R
Březinová Barbora: Vyhodnocení využitelnosti protokolu PROFINET v oblasti medicínské techniky (PDF) Zatloukal Michal 2017 BMII BMI
BP Fiedler Jiří: Synchronizované řízení skupiny helikoptér využívající přímou komunikaci (PDF) Saska Martin 2017 KyR R
BP Kasimov Yury: Automatický obchodní systém s fuzzy strategií (PDF) Sova Jan 2017 KyR R
BP Grimová Nela: Kongruence na konečných automatech (PDF) Demlová Marie 2017 OI ICS
BP Kryška Marek: Metody generování strategií pro stochastické hry s nulovým součtem (PDF) Bošanský Branislav 2017 OI ICS
Holý Tomáš: Ověření metodiky multivariantního zpracování EEG záznamů dětských pacientů s vývojovou dysfázií (PDF) Ježdík Petr 2017 BMII BMI
BP Dubovic Jakub: Využití robota LEGO MINDSTORMS ve výuce - návrh soutěžních úloh (PDF) Hlinovský Martin 2017 KyR R
BP Ondráčková Lada: Optimalizace inspekčních procesů klinických testů (PDF) Vaněk Ondřej 2017 OI ICS
BP Riss Štěpán: Aplikace pro vyhodnocování experimentu prováděného v aerodynamickém tunelu (PDF) Strnad Pavel 2017 KyR R
Pinc Michal: Modelování průtoku krve a krevní disperze ve vaskulárním řečišti v závislosti na charakteru proudění (PDF) Macků David 2017 BMII BMI
Kalecký Karel: Závislost čerpací funkce srdce na tlakových a tokových poměrech v arteriálním stromě (PDF) Ježek Filip 2017 BMII BI
BP Šerých Jonáš: Efektivní RANSAC z nejednoznačných korespondencí (PDF) Chum Ondřej 2017 OI ICS
BP Musil Jan: TimeToGo - Mobilní aplikace pro navigaci a organizaci času (PDF) Míkovec Zdeněk 2017 OI ICS
BP Mrňa Jan: Algoritmus pro numerickou integraci Kuzněcovovy rovnice na GPU (PDF) Červenka Milan 2017 KyR R
BP Hořeňovský Martin: Využití symbolické exekuce pro testování real-time, bezpečnostně kritického softwaru (PDF) Sojka Michal 2017 OI ICS
Chroustovský Daniel: Edukační aplikace pro pacienty trpící diabetes mellitus (PDF) Novák Daniel 2017 BMII BMI
Kovář Pavel: Uživatelské rozhraní pro pracovníka montážní linky (PDF) Vrba Pavel 2017 KyR R
Lochmann Jan: Prostorová lokalizace nemocničních lůžek (PDF) Lhotská Lenka 2017 BMII BMI
BP Kuchař Pavel: Zobrazení dat uložených v Univerzálním úložišti (PDF) Novák Petr 2017 KyR R
BP Dendis Martin: Call centrum pro průzkum spokojenosti zákazníků (PDF) Klíma Martin 2017 OI ICS
BP Bednárová Naďa: Reprezentace proprioceptivních vstupů humanoidního robota iCub pomocí samoorganizujích se map (PDF) Hoffmann Matěj 2017 OI ICS
BP Trejbal Jan: Lokalizace osob v budově s využitím bezdrátové technologie (PDF) Košnar Karel 2017 KyR R
BP Kejvalová Jana: Návrh seriózní hry pro edukaci dětí trpící diabetes mellitus (PDF) Novák Daniel 2017 OI ICS
Jícha Pavel: Prediktivní řízení a plánování umožňující komplexní manévry formací bezpilotních helikoptér (PDF) Saska Martin 2017 KyR R
BP Kunc Vladimír: Zvyšování rozmanitosti slabých klasifikátorů ve složených klasifikátorech pomocí příznakových grafů (PDF) Kléma Jiří 2017 OI ICS
BP Sushkov Roman: Samoorganizující se struktury pro problém obchodního cestujícího v polygonální doméně (PDF) Kulich Miroslav 2017 KyR R
Pospíšil Martin: Automatické hledání chyb v prostředí Java  Svoboda Michal 2017 KyR R
BP Rindt Eduard: Stackelbergovo equilibrium v normálních hrách se sekvenčními strategiemi (PDF) Bošanský Branislav 2017 OI ICS
BP Záhora Jiří: Experimentální platforma pro rychlé prototypování řídicích algoritmů pro stejnosměrný motor s permanentním magnetem (PDF) Hurák Zdeněk 2017 KyR R
BP Dubeň Alexander: Ovládání kolony vozidel ze systému Android pomocí protokolu Zigbee (PDF) Herman Ivo 2017 KyR R
Davidíková Šárka: Analýza variability srdeční frekvence plodu ve spektrální oblasti (PDF) Chudáček Václav 2017 BMII BMI
BP Brázdil Jiří: Měřicí přístroj kruhovitosti součástek (PDF) Tereň Ondrej 2017 KyR R
BP Konrád Jakub: Analýza škálování v distribuovaném řízení (PDF) Herman Ivo 2017 KyR R
BP Chmel Jakub: Integrace síťové (IP) pan-tilt-zoom (PTZ) kamery na terénní záchranářský robot (PDF) Svoboda Tomáš 2017 KyR R
BP Muzika Martin: Aplikace herně teoretických algoritmů do hry Gomoku  Čermák Jiří 2017 OI ICS
BP Kovář Petr: Implementace fúzního obrazu z termokamery pro systém UAV  Sova Jan 2017 KyR R
BP Slunečko Daniel: Využití GPS záznamů tras pro odhady dojezdových časů v dopravních sítích (PDF) Hrnčíř Jan 2017 OI ICS
Petras Jan: Návrh a realizace zařízení pro multikanálové měření biologických signálů (PDF) Křemen Václav 2017 BMII BMI
BP Klímová Kateřina: Extenze problému plánování dopravních tras  Vaněk Ondřej 2017 OI ICS
BP Krček Jan: Odhad pohlaví a věku z videa lidské tváře (PDF) Franc Vojtěch 2017 OI ICS
BP Janů Vojtěch: Řízení pohybu humanoidního robota (PDF) Kulich Miroslav 2017 KyR R
BP Futschik David: Učení se strategií ve stochastických hrách s nulovým součtem (PDF) Bošanský Branislav 2017 OI ICS
BP Jandová Kateřina: Inteligentní algoritmy pro inspekci benzínových stanic (PDF) Kopřiva Štěpán 2017 OI ICS
BP Münch Martin: Použití iterativního double-oracle algoritmu pro řešení zjednodušené varianty pokru (PDF) Bošanský Branislav 2017 OI ICS
BP Marek Petr: Algoritmy pro optimální exploraci a exploitaci v dynamických prostředí (PDF) Kopřiva Štěpán 2017 OI ICS
BP Briedoň Marián: Konvergence UCT ve hrách s nedokonalou informací (PDF) Lisý Viliam 2017 OI ICS
BP Balák Zdeněk: Otevření portálu Spolupráce s průmyslem pro více univerzit (PDF) Fišer Aleš 2017 KyR R
BP Jenčík Dušan: Kategorizace uživatelů na základě historie stahovaných webových dokumentů (PDF) Šedivý Jan 2017 OI ICS
Odstrčilík Tadeáš: Analýza a zpracování EKG (PDF) Kužílek Jakub 2017 BMII BMI
BP Jirásek Ondřej: Systém měření času dynamických disciplín soutěže Formula Student  Sobotka Jan 2017 KyR R
Šmrha Michal: 3D atlas kostí (PDF) Burša Miroslav 2017 BMII BI
Kaiser Tomáš: Hodnocení záznamů Holterovského EKG u pacientů se srdeční amyloidózou (PDF) Huptych Michal 2017 BMII BMI
Palas Jiří: Automatizovaná analýza částic v mikroskopických snímcích (PDF) Jiřina Marcel 2017 OI CV
BP Vašek Jakub: Analýza použitelnosti pebble-motion algoritmů pro koordinaci trajektorií v multi-robotickém týmu (PDF) Čáp Michal 2017 OI ICS
BP Rindt Jan: Program pro kontrolu zranitelnosti bezdrátových sítí  Troller Pavel 2017 KyR R
Plaček Martin: Systém vizuomotorické koordinace humanoidního robota Bioloid (PDF) Vavrečka Michal 2017 BMII BI
BP Bláha Richard: Systém pro personální lokalizaci (PDF) Přeučil Libor 2017 KyR R
BP Borovec Ondřej: Kooperativní formace na dálnici (PDF) Schaefer Martin 2017 OI ICS
BP Steidl Stanislav: Automatická tvorba omalovánek na dotykovém zařízení s OS Android (PDF) Průša Daniel 2017 OI ICS
Šarbortová Hana: Počítání individuálních osob v částečně zaplněné scéně (PDF) Líbal Vít 2017 OI CV
BP Amrich Jonáš: Automatické generování názvu a popisek webových stránek s neznámým obsahem (PDF) Šedivý Jan 2017 OI ICS
Vondráková Michaela: Klasifikace EEG artefaktů založená na analýze nezávislých komponent pomocí metod strojového učení  Vavrečka Michal 2017 KyR R
Richter Jiří: Systém pro podporu výběru vhodné kompenzační pomůcky  Fabián Vratislav 2017 BMII BMI
BP Václavek Jonáš: Webový front-end aplikace pro analýzu studentských dat (PDF) Kužílek Jakub 2017 OI ICS
BP Azayev Teymur: Detekce objektů v satelitních snímcích vysokého rozlišení (PDF) Reinštein Michal 2017 KyR R
Pruner Václav: Automatická tvorba her typu puzzle na dotykovém zařízení s OS Android (PDF) Průša Daniel 2017 OI CV
Spurný Vojtěch: Komplexní manévry heterogenních formací pozemních a vzdušných robotů (PDF) Saska Martin 2017 KyR R
Zedník Pavel: Detekce a lokalizace netexturovaných objektů z RGB-D snímků (PDF) Hodaň Tomáš 2017 KyR R
Juklová Alena: Zpracování videookulografických dat se zaměřením na detekci dyslexie (PDF) Fabián Vratislav 2017 BMII BMI
Vildman Jiří: Zařízení pro základní diagnostiku a rehabilitaci pohybového aparátu (PDF) Novák Petr 2017 BMII BMI
Vlasatý Jan: Návrh inzulíno-glykemického výukového modulu (PDF) Novák Daniel 2017 BMII BMI
Chytráček Tomáš: Čtečka RFID (PDF) Zahradník Pavel 2017 KyR R
Mareš Jakub: Bezpečné přejíždění překážek s neúplnými daty (PDF) Zimmermann Karel 2017 KyR R
Novotný David: Detekce objektů z mnoha tříd (PDF) Matas Jiří 2017 OI CV
Polic Michal: Video s elektronickou štěrbinovou závěrkou pro 3D rekonstrukci (PDF) Pajdla Tomáš 2017 OI CV
Nguyen Huu Chanh: Moderní metody analýzy akustické propustnosti vrstev (PDF) Holub Jan 2017 BMII BMI
DP Trandová Eva: Objektivizovaný systém na podporu rozhodování při udělování bytů pro sociálně slabé a zdravotně handicapované (PDF) Macků David 2017 BMII BMI
DP Cvrček Vojtěch: Paralelizace generátoru minimálních solverů (PDF) Pajdla Tomáš 2017 OI CV
BP Dvořák Jakub: Analýza behaviorálních dat nadaných a průměrně nadaných adolescentů (PDF) Štěpánová Karla 2017 KyR R
Fabián Jan: Měření výšky postavy z dohledových kamer (PDF) Čech Jan 2017 OI CV
BP Hrubý Jaroslav: Implementace audio-přehrávače pro zrakově postižené uživatele  Novák Daniel 2017 KyR
BP Vošmik Jiří: Klasifikace dlouhodobých EEG záznamů (PDF) Gerla Václav 2017 KyR R
BP Talíř Vojtěch: Identifikace modelů fyzikálních procesů v silničních tunelech (PDF) Šulc Jan 2017 KyR R
BP Kunte Ondřej: Inteligentní heliport pro bezpilotní helikoptéry (PDF) Ecorchard Gael Pierre Marie 2017 KyR R
Nejedlá Lenka: Analýza dat z porodnického modulu nemocničního informačního systému (PDF) Chudáček Václav 2017 BMII BMI
BP Linka Jan: Android aplikace pro plánování cyklistických tras a cyklonavigaci (PDF) Hrnčíř Jan 2017 OI ICS
BP Klučka Martin: Uživatelské rozhraní a automatická detekce poruch pro podporu experimentů s více helikoptérami (PDF) Saska Martin 2017 KyR R
BP Rubeš Lukáš: Implementace audio-knihovny pro zrakově postižené uživatele (PDF) Novák Daniel 2017 KyR R
BP Pučejdl Krištof: Distribuované řízení pole světelných zdrojů (PDF) Hurák Zdeněk 2017 KyR R
Vakula Jan: Lokalizace klíčových bodů a párování v obtížných scénách pro vizuální odometrii (PDF) Svoboda Tomáš 2017 KyR R
BP Petrlík Matěj: Plánování rozmístění roje helikoptér v úloze autonomního dohledu (PDF) Vonásek Vojtěch 2017 KyR R
BP Doležal Matěj: Dáma s umělou inteligencí (PDF) Štěpánková Olga 2017 OI ICS
BP Kvasnica Jakub: Monitorovací nástroj pro sociální síť (PDF) Sporka Adam 2017 OI ICS
DP Chhajer Raunak: Vývoj SCADA konceptu montážního procesu pro firmu Doosan Bobcat Engineering & Manufacturing (pilotní projekt) (PDF) Němec Přemysl 2017 KyR R
BP Dvořák Filip: Model aktivní kontury s klíčovými body pro detekci hranice objektu v obrazu (PDF) Šára Radim 2017 KyR R
BP Kožnarová Zuzana: Aplikace hlubokých neuronových sítí pro klasifikaci rukopisů (PDF) Christlein Vincent 2017 KyR R
DP Koranga Deepak: Systém pro monitorování stavu zařízení založený na Internetu věcí (PDF) Šmíd Radislav 2017 KyR R
BP Dolejš Jiří: Počítání škůdců v obraze (PDF) Smutný Vladimír 2017 KyR R
DP Třešňák Adam: Silová působení na robota při obrábění (PDF) Smutný Vladimír 2017 KyR R
DP Hauser Jan: Distribuované prediktivní řízení budov (PDF) Dostál Jiří 2017 KyR R
BP Šilhavý Prokop: Učení v zobecněných normálních hrách se sekvenčními strategiemi (PDF) Bošanský Branislav 2017 OI ICS
BP Stračinský Michal: Využití robota LEGO Mindstorms - návrh speciálních úloh (PDF) Hlinovský Martin 2017 KyR R
BP Šmolík Daniel: Analýza chování Malware v síti pomocí grafu (PDF) García Sebastián 2017 OI ICS
BP Milec David: Identifikace cyklistických segmentů v GPS trajektoriích (PDF) Žilecký Pavol 2017 OI ICS
BP Černý Lukáš: Rijkeho trubice - Experimentální zařízení pro modelování a řízení v termoakustice (PDF) Hurák Zdeněk 2017 KyR R
BP Cicvárek Jan: Algoritmy pro generování herního pole ve hře minesweeper (PDF) Kopřiva Štěpán 2017 OI ICS
BP Larionov Vladyslav: Inteligentní lůžko (PDF) Lhotská Lenka 2017 KyR R
BP Pavlíček David: Škálovatelná reprezentace neuronových sítí (PDF) Buk Zdeněk 2017 OI ICS
BP Hourová Michaela: Návrh a vývoj metod hodnocení pohybové aktivity (PDF) Kutílek Patrik 2017 KyR R
BP Kuglerová Kateřina: Automatický vzlet a přistání robotické helikoptéry (PDF) Chudoba Jan 2017 KyR R
BP Lištvan Jaroslav: Kalibrace kamery pro robotické pracoviště (PDF) Krsek Pavel 2017 KyR R
BP Petráček Pavel: Decentralizovaný model rojového chování Boids v ROS (PDF) Saska Martin 2017 KyR R
BP Kiselev Maksim: Čtení čárových kódů kamerou (PDF) Krsek Pavel 2017 KyR R
BP Štibinger Petr: Lokalizace zdroje radiace formací bezpilotních helikoptér (PDF) Saska Martin 2017 KyR R
BP Janota Marek: Modelování magnetického pole snímače otáček metodou konečných prvků (PDF) Platil Antonín 2017 KyR R
BP Nguyen Hoang Long: Rozpoznávání pojmenovaných entit s pomocí rekurentních neuronových sítí (PDF) Pichl Jan 2017 OI ICS
BP Rezková Karolína: Rozšiřování knihovny pro grafové algoritmy (PDF) Genyk-Berezovskyj Marko 2017 OI ICS
DP Hobza Martin: 3D sémantická segmentace RGBD dat pomocí hlubokých konvolučních neuronových sítí (PDF) Zimmermann Karel 2017 KyR R
DP Sixta Tomáš: Průběžné mapování a registrace dat z LiDARu pro autonomní vozidla (PDF) Matoušek Martin 2017 OI CV
DP Neoral Michal: Použití Object Scene Flow ve video sekvencích (PDF) Šochman Jan 2017 OI CV
DP Riss Štěpán: Vývoj hybridní pohonné jednotky pro bezpilotní prostředky (PDF) Zemánek Jiří 2017 KyR R
DP Kozák Viktor: Prohledávání neznámého prostředí mobilním robotem (PDF) Kulich Miroslav 2017 KyR R
DP Sushkov Roman: Detekce součástky a určení její polohy pro úlohu vybírání (PDF) Kulich Miroslav 2017 KyR R
BP Rozumnyi Denys: Sledování, učení a detekce objektů různých rychlostí (PDF) Matas Jiří 2017 OI ICS
BP Kozák Jan: Algoritmus generující operace ve vícehodnotové logice (PDF) Petrík Milan 2017 OI ICS
BP Haluza Pavel: Detekce a lokalizace netexturovaných objektů pomocí hlubokých neuronových sítí (PDF) Hodaň Tomáš 2017 KyR R
BP Zlámal Vít: Virtuální nárazník pro pásového robota z hloubkových dat (PDF) Svoboda Tomáš 2017 OI ICS
BP Studený Jan: Strojové učení relevantního uvažování s neuro-logickým programováním (PDF) Šourek Gustav 2017 OI ICS
BP Hejl Lukáš: Šachové algoritmy využívající hluboké neuronové sítě (PDF) Bošanský Branislav 2017 OI ICS
BP Rybkin Oleh: Robustní výpočet ohniskových vzdáleností (PDF) Pajdla Tomáš 2017 OI ICS
DP Krček Jan: Rekonstrukce kamer a geometrie ze scény v pohybu (PDF) Pajdla Tomáš 2017 OI CV
BP Woller David: Automatický návrh trajektorie robotu v robotické buňce (PDF) Smutný Vladimír 2017 KyR R
BP Krátký Vít: Prediktivní řízení a stabilizace formace helikoptér pro filmování v šeru (PDF) Saska Martin 2017 KyR R
BP Střasák František: Detekce Malware v HTTPS komunikaci (PDF) García Sebastián 2017 OI ICS
BP Kopecký David: Automatický vzduchový hokej (Air Hockey) (PDF) Zemánek Jiří 2017 KyR R
BP Hanák Miroslav: Pokročilé programovací metody PLC (PDF) Kadera Petr 2017 KyR R
BP Novotný Martin: Robustní postupy řízení formací robotů (PDF) Přeučil Libor 2017 KyR R
BP Vobecký Antonín: Odhadování úmyslů účastníků silničního provozu pomocí Bayesovských sítí (PDF) Škovierová Júlia 2017 KyR R
BP Lukáš Ondřej: Identifikace škodlivých hostitelů s využitím dílčích detekcí (PDF) García Sebastián 2017 OI ICS
BP Chirtsov Andrey: Magnetický senzor polohy (PDF) Ripka Pavel 2017 KyR R
BP Šibrava David: Otevřená instrumentační platforma pro měřicí a testovací systémy (PDF) Vedral Josef 2017 KyR R
BP Havlíček Jakub: Automatizovaně řízená firma pro sledování vozidel (PDF) Starý Oldřich 2017 KyR R
BP Nejedlý Jakub: SLAM mapování vnitřního prostoru 3D kamerou (PDF) Chudoba Jan 2017 KyR R
BP Pogran Jakub: Decentralizovaná lokalizace aktivních RFID čipů skupinou bezpilotních helikoptér (PDF) Saska Martin 2017 KyR R
BP Zelenskyy Mykhaylo: Následování člověka mobilním robotem (PDF) Chudoba Jan 2017 KyR R
DP Coiffier Anne-Laure: Analýza a návrh výrobních operací (PDF) Burget Pavel 2017 KyR R
DP Rubeš Lukáš: Implementace seriózní hry pro edukaci dětí v diabetes mellitus typ I (PDF) Novák Daniel 2017 KyR R
DP Zoulová Lenka: Predikce epileptických záchvatů z nitrolebečního EEG (PDF) Macaš Martin 2017 BMII BI
DP Kufnerová Alena: Experimentální systém pro práci s EMG (PDF) Novák Petr 2017 KyR R
DP Ulitin Valerii: Minimalizace diskrétní energie s globálními omezeními (PDF) Průša Daniel 2017 OI CV
DP Hadáček Jan: Využití kamery v mobilním telefonu pro zrakově postižené (PDF) Novák Daniel 2017 OI CV
DP Grimová Nela: Vliv nevyváženosti tříd na aktivní učení klasifikátoru spánkového EEG (PDF) Macaš Martin 2017 BMII BI
BP Brandštýl František: Sledování člověka robotem (PDF) Přeučil Libor 2017 KyR R
BP Beránek Matěj: Experimentální prostředí pro skupinovou robotiku (PDF) Přeučil Libor 2017 KyR R
BP Mansurov Maxat: Peer-to-peer zálohovací systém založený na BitTorrent protokolu (PDF) Uller Miroslav 2017 OI ICS
BP Stoudek Pavel: Návrh a realizace řídící jednotky ECU-Front (PDF) Sobotka Jan 2017 KyR R
BP Muzika Martin: Aplikace herně teoretických algoritmů do hry Gomoku (PDF) Čermák Jiří 2017 OI ICS
BP Charvát Jan: Detekce radioaktivních oblastí (PDF) Smutný Vladimír 2017 KyR R
BP Nováček David: Celoživotní určování polohy mobilního robotu (PDF) Smutný Vladimír 2017 KyR R
DP Novák Libor: Detekce 3D objektů pro systémy řízení autonomního vozidla (PDF) Matas Jiří 2017 OI CV
DP Durčák Jindřich: Detekce tunelů v proteinových strukturách metodami plánování pohybu (PDF) Vonásek Vojtěch 2017 BMII BI
BP Novák Tomáš: Lokalizace bezpilotní helikoptéry analýzou optického toku v obraze (PDF) Saska Martin 2017 KyR R
BP Galajda Roman: Klíčování na barevné pozadí pomocí GPU (PDF) Berka Roman 2017 OI ICS
BP Urbanovská Michaela: Návrh metodiky testu srozumitelnosti řeči obdobné ITU-T P.807 s paralelní zátěží s využitím virtuální reality (PDF) Holub Jan 2017 OI ICS
BP Zídek Jan: Návrh a tvorba nástroje pro hodnocení kvality procesních modelů (PDF) Hronza Radek 2017 OI ICS
BP Žákovec Martin: Vizuální navigace mobilních robotů ve formaci (PDF) Přeučil Libor 2017 KyR R
BP Cmíral Jakub: Konstrukce laserového hloubkového snímače (LPRF) (PDF) Krsek Pavel 2017 KyR R
DP Bartoš Matěj: Detekce mraků v satelitních obrazech (PDF) Pajdla Tomáš 2017 OI CV
BP Koktan Jiří: Mapování terénu pozemním robotem (PDF) Chudoba Jan 2017 KyR R
BP Čermák Jan: Robotická manipulace objektem (PDF) Smutný Vladimír 2017 KyR R
BP Kala Tomáš: Detekce událostí z textových dat (PDF) Kléma Jiří 2017 OI ICS
BP Lustig Matyáš: Modelování raketového nosiče ve vzletové fázi (PDF) Hromčík Martin 2017 KyR R
DP Bartošová Eva: Detekce a analýza částic v mikroskopických snímcích (PDF) Jiřina Marcel 2017 BMII BI
DP Marek Michal: Sledování pohyblivých objektů v obraze z helikoptéry (PDF) Chudoba Jan 2017 KyR R
DP Janků Tomáš: Detekce lidských pohybů zápěstí a prstů na základě měření povrchového EMG svalů předloktí a Qualisys motion capture systému (PDF) Novotná Iva 2017 KyR R
BP Charvát Jan: Distribuované kohezní řízení autonomního roje helikoptér (PDF) Saska Martin 2017 KyR R
BP Majer Filip: Posouzení stability letounu L410 se zapojeným autopilotem (PDF) Hromčík Martin 2017 KyR R
BP Najman Michal: Automatická tvorba popisu obrázků pomocí konvolučních neuronových sítí (PDF) Kannala Juho 2017 KyR R
BP Fišer Tomáš: Integrované plánování tras a dobíjení pro elektromobily (PDF) Jakob Michal 2017 OI ICS
BP Čajka Vladimír: Model města pro simulátor auta (PDF) Sedláček David 2017 OI ICS
DP Sushkova Dina: Vizuální detekce cesty pro navigaci mobilního robotu (PDF) Košnar Karel 2017 KyR R
DP Machek Petr: Implementace modelu acidobazické rovnováhy pro interaktivní simulátor (PDF) Ježek Filip 2017 BMII BMI
DP Naiser Filip: Sledování, učení se a rozpoznávání objektů ve videosekvencích (PDF) Matas Jiří 2017 OI CV
DP Valtr Jiří: Odhad a řízení průtoku v pumpou ovládaných otopných systémech (PDF) Dostál Jiří 2017 KyR R
DP Husák Petr: Detekce emotivních výrazů v obličeji (PDF) Čech Jan 2017 OI CV
DP Pecha Petr: Analýza a podpora zpracování obrazů kořenového systému rostlin (PDF) Smutný Vladimír 2017 KyR R
DP Heinrich Adam: Odometrický senzor na principu optical flow založený na počítači Raspberry Pi (PDF) Ecorchard Gaël Pierre Marie 2017 OI CV
DP Burian Martin: Taktilní průzkum terénu robotickou rukou (PDF) Svoboda Tomáš 2017 OI CV
DP Bulušek Jan: Trajektorie pro pokrývání nekonvexních polygonů pomocí UAV za účelem tvorby ortofotomap (PDF) Rollo Milan 2017 KyR R
DP Šimánek Tomy: Přenosná oční kamera (PDF) Fabián Vratislav 2017 BMII BMI
DP Housková Alisa: Individualizovaná detekce relapsu schizofrenních pacientů v programu ITAREPS (PDF) Bakštein Eduard 2017 BMII BI
DP Brabec Jan: Modely rozhodovacích lesů a jejich využití v úloze neúplně anotovaných dat (PDF) Machlica Lukáš 2017 OI CV
DP Tošner David: Univerzální optická segmentace a záznam dat z pacientského monitoru (PDF) Ježek Filip 2017 BMII BI
DP Němý Milan: Mapování změn lidského mozku u neurodegenerativních onemocnění (PDF) Vysloužilová Lenka 2016 BMII BMI
DP Cháberová Jana: Analýza spánkových polysomnografických dat pokročilými algoritmy zpracování signálu (PDF) Mládek Arnošt 2016 BMII BMI
BP Ermokhina Angelina: Experimenty s ultralehkou membránou v blízkém akustickém poli (PDF) Brothánek Marek 2016 KyR R
BP Bouček Jan: Prediktivní řízení bezpilotní helikoptéry v prostředí s překážkami (PDF) Saska Martin 2016 KyR R
BP Brich Tomáš: Plánování pohybu roje bezpilotních helikoptér v komplexním prostředí (PDF) Saska Martin 2016 KyR R
BP Hajdúšek Lukáš: Vývoj robotické buňky pro manipulaci s plastovými rourami (PDF) Smutný Vladimír 2016 KyR R
DP Šrajer Filip: Korespondence v obrazech pro dynamické scény (PDF) Pajdla Tomáš 2016 OI CV
BP Vrba Matouš: Aktivní vyhledávání RFID čipů skupinou vzájemně lokalizovaných helikoptér (PDF) Saska Martin 2016 KyR R
DP Erlebach Jonáš: Automatická detekce pupily v obraze (PDF) Doležal Jaromír 2016 KyR R
BP Vobr David: Simulační model rezidenčního plynového kotle (PDF) Dostál Jiří 2016 KyR R
DP Fiala Jiří: Multilingvální rozpoznávač telefonní řeči na bázi DNN-HMM (PDF) Pollák Petr 2016 KyR R
DP Caro Néstor: Klasifikace gest založená na elektromyografii (PDF) Pošík Petr 2016 KyR R
DP Těžký Jiří: Aktivní detekce obětí s RGB-D-T senzorem (PDF) Zimmermann Karel 2016 KyR R
BP Račinský Matěj: Aplikace algoritmu RRT-path v úloze autonomního dohledu skupinou helikoptér (PDF) Saska Martin 2016 KyR R
BP Petr Matěj: Skryté proměnné v matematických modelech kvantových struktur (PDF) Navara Mirko 2016 OI ICS
DP Masri Diar: Modelování terénu a plánování pohybu pro šestinohý kráčející robot (PDF) Faigl Jan 2016 KyR R
BP Gavenčiak Karel: Učení a predikce Metasploit exploit ranku z dostupných dat zranitelností (PDF) Durkota Karel 2016 OI ICS
BP Chloupek Martin: Plánování trajektorie bezpilotního prostředku pro inspekci 3D objektů (PDF) Rollo Milan 2016 KyR R
BP Hajdúšek Lukáš: Vývoj robotické buňky pro manipulaci s plastovými rourami (PDF) Smutný Vladimír 2016 KyR R
DP Brich Aleš: Analýza robustnosti moderních rozpoznávačů řeči na bázi TANDEM architektury (PDF) Pollák Petr 2016 KyR R
BP Bakeyev Ruslan: Vývoj integračního adaptéru pro IBM RTC a Blueworks Live (PDF) Samek Martin 2016 KyR R
BP Jakab Tomáš: Geometrie a tranformace v hlubokých konvolučních neuronových sítích (PDF) Vedaldi Andrea 2016 OI ICS
BP Moravová Alena: Využití rekurentních sítí pro rozpoznávání textu v obraze (PDF) Šochman Jan 2016 OI ICS
BP Nepivoda Tomáš: Periferní modul pro řízení stejnosměrných motorů pro platformu Zynq (PDF) Píša Pavel 2016 KyR R
DP Lukeš Jakub: Plánování bezkolizní trajektorie pro mnoho robotů (PDF) Kulich Miroslav 2016 KyR R
BP Novotný Lukáš: Detekce rychle se pohybujících objektů (PDF) Matas Jiří 2016 OI ICS
DP Lhotský Vojtěch: Integrovaný přístup k prohledávání neznámého prostředí týmem robotů (PDF) Kulich Miroslav 2016 KyR R
DP Grosman Tomáš: Analýza variability srdečního rytmu (PDF) Parák Jakub 2016 BMII BI
BP Babayeva Elnaz: Algoritmus s kompromisem mezi kvalitou a časem běhu v útočném grafu pro bezpečnost sítě (PDF) Durkota Karel 2016 OI ICS
DP Soukupová Tereza: Detekce mrkání očí s využitím významných bodů na obličeji (PDF) Čech Jan 2016 OI CV
BP Jašek Otakar: Detekce objektů pro verifikaci algoritmů autonomního systému (PDF) Svoboda Tomáš 2016 OI ICS
BP Lamper Daniel: Plánování pohybu modulárních robotů s uvažováním poruch modulů (PDF) Vonásek Vojtěch 2016 KyR R
BP Prágr Miloš: Škalovatelná navigace agentů v simulacích davů (PDF) Vokřínek Jiří 2016 OI ICS
BP Matulík Martin: Sémantické parsování otázek (PDF) Baudiš Petr 2016 OI ICS
BP Pivoňka Tomáš: Vizuální lokalizace pro experimentaci v mobilní robotice (PDF) Přeučil Libor 2016 KyR R
BP Pavlát Adam: Detektor fúzních neutronů (PDF) Cikhardt Jakub 2016 KyR R
BP Žaitlík David: Optimální řízení akumulátorového úložiště v budově (PDF) Wolf Petr 2016 KyR R
BP Krýže Petr: Integrace audio knihovny (PDF) Novák Daniel 2016 KyR R
BP Kapošváry Matěj: Celoživotní určování polohy mobilního robotu (PDF) Smutný Vladimír 2016 KyR R
BP Jankovec Tom: Hledání cest v proteinových strukturách (PDF) Vonásek Vojtěch 2016 KyR R
BP Benedikt Ondřej: Steinerův bod a jeho fuzzy zobecnění (PDF) Navara Mirko 2016 OI ICS
BP Česenek David: Mapování vnitřního prostředí autonomní helikoptérou (PDF) Chudoba Jan 2016 KyR R
BP Mánek Petr: Systém pro vizualizaci dat z hybridních aktivních pixelových detektorů umístěných uvnitř experimentu ATLAS (PDF) Pospíšil Stanislav 2016 OI ICS
BP Dlask Tomáš: Model chování ponorky pro Monte Carlo simulace (PDF) Hrstka Ondřej 2016 OI ICS
BP Šinkovec Petr: Modely podmíněné pravděpodobnosti v dopravě (PDF) Drchal Jan 2016 OI ICS
Janků Tomáš: Detekce lidských pohybů zápěstí a prstů na základě měření povrchového EMG svalů předloktí a Qualisys motion capture systému (PDF) Novotná Iva 2016 KyR R
BP Brandtner Daniel: Koherentní rojové chování bezpilotních helikoptér s minimálními výpočetními a komunikačními nároky (PDF) Saska Martin 2016 KyR R
DP Pěnička Robert: Plánování pohybu pro monitorování mořského dna autonomními ponorkami (PDF) Vonásek Vojtěch 2016 KyR R
DP Zeman Michal: Aplikace pro vizualizaci a hodnocení videookulografických dat (PDF) Doležal Jaromír 2016 BMII BMI
BP Kryška Marek: Metody generování strategií pro stochastické hry s nulovým součtem (PDF) Bošanský Branislav 2015 OI ICS
BP Vašek Jakub: Analýza použitelnosti pebble-motion algoritmů pro koordinaci trajektorií v multi-robotickém týmu (PDF) Čáp Michal 2015 OI ICS
BP Všetečka Petr: Navigace a stabilizace roje bezpilotních helikoptér ve složitém prostředí (PDF) Saska Martin 2015 OI ICS
BP Čajka Vladimír: Model města pro simulátor auta  Sedláček David 2015 OI ICS
BP Cicvárek Jan: Algoritmy pro generování herního pole ve hře minesweeper (PDF) Kopřiva Štěpán 2015 OI ICS
Vávra Petr: Detekce osob v dohledových videozáznamech (PDF) Doležal Jaromír 2015 KyR R
Mráček Jindřich: FSS algoritmus přizpůsobený pro řízení roje bezpilotních helikoptér (PDF) Saska Martin 2014 KyR R
Kůrka Vojtěch: Softwarové rozhraní k vzdálenému ovládání elektromagnetického spektrálního analyzátoru IZ225 (PDF) Moucha Alexandru 2014 OI ICS
Uhrín Matej: Pohyb dat v hybridním cloudu (PDF) Vondra Tomáš 2014 OI ICS
Vančák Ondřej: Zkrášlování rukopisu (PDF) Šedivý Jan 2014 KyR R
Janíčková Tereza: Aplikace shlukovacích metod na časové řady se zaměřením na záznamy FHR (PDF) Chudáček Václav 2014 BMII BMI
Langer Václav: Návrh řídící jednotky pro měření biologických signálů s vysokou hustotou dat (PDF) Křemen Václav 2014 KyR R
Koucký Lukáš: Viditelnost triangulovaného povrchu osvětleného plošným osvětlovačem (PDF) Smutný Vladimír 2014 KyR R
Tesař Jan: Knihovna pro ukládání, vyhledávání a porovnání pohybů lidského těla (PDF) Krupička Radim 2014 BMII BMI
Endrych Václav: Řízení a stabilizace bezpilotní helikoptéry sledující dynamicky se měnící trajektorii (PDF) Saska Martin 2014 KyR R
Valtr Jiří: Kamerový lokalizační systém pro mobilní roboty (PDF) Vaněk Petr 2014 KyR R
Brabec Jan: Automatická kalibrace kamery z dat laserového dálkoměru v přirozeném prostředí (PDF) Svoboda Tomáš 2014 OI ICS
Stejskal Martin: Navigační systém mobilního robotu ve venkovním prostředí (PDF) Chudoba Jan 2014 KyR R
Ondráček Jakub: Inteligentní algoritmy pro monitorování životního prostředí v blízkosti ropovodů pomocí bezpilotních systémů (PDF) Vaněk Ondřej 2014 OI ICS
Potoček Pavel: Pravděpodobnostní přístup pro správu klíčových bodů ve vizuální odometrii (PDF) Svoboda Tomáš 2014 KyR R
Zdeněk Jan: Mobilní aplikace pro rozpoznávání japonského písma (PDF) Zahradník Pavel 2014 OI ICS
Hrabalík Aleš: Prostorová registrace oblaku 3D bodů, experimentální porovnání a využití obrazové informace (PDF) Svoboda Tomáš 2014 OI ICS
Kufnerová Alena: Rehabilitace jemné motoriky rukou (PDF) Novák Petr 2014 KyR R
Chamra Tomáš: Informační systém pro vícezdrojové financování (PDF) Kouba Zdeněk 2014 OI ICS
Slezák David: Monitorování kvality spánku pomocí analýzy audio záznamu (PDF) Novák Daniel 2014 KyR R
Masri Diar: Model pohybu kráčejícího šestinohého robotu při chůzi po schodech (PDF) Faigl Jan 2014 KyR R
Blaha Martin: Generování hladkých trajektorií ve 3D (PDF) Kulich Miroslav 2014 KyR R
Kubizňák Petr: Vestavný počítač a jeho programové vybavení pro inteligentní ptačí budku (PDF) Krsek Pavel 2014 OI CV
Faflík Tomáš: Využití Bayesovského přístupu pro klasifikaci EKG (PDF) Spilka Jiří 2014 BMII BMI
Kafka Přemysl: Strategie vzorkování v metodách optimálního plánování pohybu pro inspekční úlohy s neholonomními mobilními roboty (PDF) Faigl Jan 2014 KyR R
Mrva Jakub: Návrh pohybových primitiv pro šestinohý kráčející robot pohybující se v nerovném prostředí (PDF) Vaněk Petr 2014 KyR R
Bedroš Roman: Metody registrace bodových shluků ve 3D (PDF) Kulich Miroslav 2014 KyR R
Latnerová Iva: Snižování počtu falešně pozitivních detekcí plicních nodulů (PDF) Kybic Jan 2014 BMII BMI
Znojilová Lucie: Metoda evaluace intersticiálního aplikátoru pro radiofrekvenční termoablaci nádorů jater (PDF) Vrba Jan 2014 BMII BMI
Štěrba Jan: Porovnání nastavení biventrikulární stimulace pomocí impedanční kardiografie se standardní nemocniční metodikou (PDF) Macků David 2014 BMII BMI
Bundil Lukáš: Výukový simulátor respirace a jejích patologií (PDF) Ježek Filip 2014 BMII BMI
Marek Petr: Detekce poruch senzorů (PDF) Šmíd Radislav 2014 KyR R
Kavková Michaela: Měřicí kamera založená na Raspberry Pi (PDF) Fischer Jan 2014 KyR R
Kubeš Jan: Využití šestiosého silového senzoru pro řízení průmyslového manipulátoru (PDF) Smutný Vladimír 2014 KyR R
Svatoš Martin: Paralelizace algoritmu pro řešení her s neúplnou informací (PDF) Lisý Viliam 2014 OI ICS
Petrík Vladimír: Simultánní lokalizace a mapování pro více robotů (PDF) Kulich Miroslav 2014 KyR R
Jareš Filip: Prohledávání neznámého 3D prostředí (PDF) Kulich Miroslav 2014 KyR R
Nouza Tomáš: Učení bezpečného přizpůsobivého průchodu terénem pro mobilní roboty (PDF) Reinštein Michal 2014 KyR R
Prštický Michal: Kalibrační metody pro videookulografii (PDF) Fabián Vratislav 2014 BMII BMI
Kreč Michal: Vyhodnocování bezpečnosti softwaru pro řízení motorů v automobilových aplikacích (PDF) Sojka Michal 2014 KyR R
Lehman Zdeněk: Návrh AC/DC měniče výkonu pro tepelné zdroje ve zdravotnictví (PDF) Haubert Tomáš 2014 BMII BMI
Mosinger Jiří: Geometrický přístup k prohledávání neznámého 3D prostředí (PDF) Kulich Miroslav 2014 KyR R
Erlebach Jonáš: Korekce pohybů hlavy při vyšetření sledování očních pohybů (PDF) Doležal Jaromír 2014 KyR R
Heinrich Adam: Navigace mobilního robotu ve venkovním prostředí (PDF) Chudoba Jan 2014 KyR R
Matera Lukáš: Zpracování dlouhodobých biomedicínských signálů (PDF) Gerla Václav 2014 KyR R
Moravec Jan: Distribuované řízení kolon vozidel na autodráze (PDF) Herman Ivo 2014 KyR R
Kučera Adam: Vývoj aplikací pro Apple iPad pomocí technologie .NET Framework C# (PDF) Novák Petr 2014 KyR R
Brich Aleš: Implementace rozpoznávače řeči na bázi TANDEM architektury (PDF) Pollák Petr 2014 KyR R
Cháberová Jana: Automatická detekce artefaktů v EEG signálech (PDF) Gerla Václav 2014 KyR R
Nedvěd Miroslav: Nástroj pro porovnání souborů SW nástrojů pro programování a konfiguraci PLC (PDF) Vrba Pavel 2014 KyR R
Fiala Jiří: Implementace fonémového rozpoznávače s nástroji TNet Toolkitu (PDF) Pollák Petr 2014 KyR R
Těžký Jiří: Identifikace a řízení dynamických systémů založené na modelech (PDF) Pčolka Matej 2014 KyR R
Zíka Adam: Vyhodnocování opotřebení převodovek robotu měřením vůle (PDF) Smutný Vladimír 2014 KyR R
Rak Filip: Hierarchický přístup k plánování pohybu formací bezpilotních helikoptér v komplexním prostředí (PDF) Saska Martin 2014 KyR R
Sekanina Tomáš: Algoritmy pro navigaci roje bezpilotních helikoptér a sledování dynamického cíle v komplexním prostředí (PDF) Saska Martin 2014 KyR R
Bulušek Jan: Aktivní a pasivní únikové chování skupiny autonomních helikoptér v dynamickém prostředí (PDF) Saska Martin 2014 KyR R
Cvrček Vojtěch: Kalibrace RGBD kamery Kinect (PDF) Pajdla Tomáš 2014 KyR R
Naiser Filip: Detekce, popis a sledování mravenců ve videosekvencích (PDF) Matas Jiří 2014 OI ICS
Hrstka Tomáš: Návrh virtuálního průvodce - avatara pro podporu léčby chronických nemocí (PDF) Novák Daniel 2014 KyR R
Daněček Radek: Verifikace korespondencí oblastí zájmu (PDF) Matas Jiří 2014 OI ICS
Lhotský Vojtěch: Demonstrační úlohy pro systém SyRoTek (PDF) Kulich Miroslav 2014 KyR R
Novák Libor: Detekce a sledování automobilů z automobilu pohybujícím se na kruhovém objezdu (PDF) Matas Jiří 2014 KyR R
Burešová Karolína: Tvorba GUI pro nástroj FreeSurfer (PDF) Štěpánková Olga 2014 OI ICS
Burian Martin: Mapování prostředí radarem (PDF) Chudoba Jan 2014 OI ICS
Černý Pavel: Odhad tepové frekvence srdce z videa tváře (PDF) Franc Vojtěch 2014 OI ICS
Vrbský Ladislav: Rozšíření iterativního párového algoritmu pro řešení kolizí (PDF) Volf Přemysl 2014 OI ICS
Veselý Tomáš: Automatické vytváření synonym (PDF) Šedivý Jan 2014 OI ICS
Lukeš Jakub: Paralelizace GRASP heuristiky na GPU (PDF) Dvořák Michal 2014 KyR R
Růžička Vít: Virtuální bytosti simulované ve Framsticks (PDF) Buk Zdeněk 2014 OI ICS
Juranová Kateřina: Měření polohy pomocí kamery pro 3D tiskárny (PDF) Zemánek Jiří 2014 KyR R
Černý Jakub: Hraní obecných her s neúplnou informací pomocí algoritmů výpočetní teorie her (PDF) Bošanský Branislav 2014 OI ICS
Šamánek Filip: Call centrum pro soukromou firmu (PDF) Klíma Martin 2014 OI ICS
Mathia Peter: Nástroj pro podporu rozhodování v plánování a rozvrhování výroby (PDF) Vrba Pavel 2014 KyR R
Soucha Michal: Sekvence pro identifikaci stavu konečných automatů (PDF) Mařík Radek 2014 OI ICS
Sixta Tomáš: Rozpoznávání gest pro odemykání mobilního telefonu (PDF) Šochman Jan 2014 OI ICS
Rudolf Michael: Rozvrhování směn pomocí evolučních metaheuristik (PDF) Kubalík Jiří 2014 OI ICS
Husák Petr: Klasifikace EEG s využitím metod inkrementálního učení (PDF) Gerla Václav 2014 OI ICS
Soukupová Tereza: Odhadování třídy fontů v úloze rozpoznávání textu v obrázcích (PDF) Bušta Michal 2014 OI ICS
Třešňák Adam: Optimalizace tvaru roje bezpilotních helikoptér (PDF) Saska Martin 2014 KyR R
Bambušek Zbyněk: Počítačová strategická hra pro více hráčů zaměřená na obchod (PDF) Píbil Radek 2014 KyR R
Fadrhons Martin: Software pro vestavný modul pro zpracování obrazu (PDF) Krajník Tomáš 2014 KyR R
Szadkowski Rudolf Jakub: Karetní hra bridž jako úloha modální logiky (PDF) Štěpánková Olga 2014 OI ICS
Suchý Jakub: Digitální ovladač elektronického zobrazovače letových dat EFIS (PDF) Pačes Pavel 2014 KyR R
Hnízdo Lukáš: Analýza variability srdečního rytmu (PDF) Kužílek Jakub 2014 STM IS
Schaefer Martin: Vyhýbání se v dálničním provozu (PDF) Vokřínek Jiří 2014 OI UI
Doležalová Anna: Návrh modelu pro výuku ECMO (PDF) Ježek Filip 2014 BMII BMI
Janovský Pavel: Zvýšení úspěšnosti reaktivních technik pro vyhýbání mobilních robotů (PDF) Čáp Michal 2014 OI UI
Otáhal Marek: Architektura autonomního agenta založená na kortikálních učících algoritmech (PDF) Nahodil Pavel 2014 OI UI
Šulc Antonín: Tvorba parametrických modelů pomocí Neural Modeling Fields (PDF) Vavrečka Michal 2014 OI UI
Kopřiva Ondřej: Fotoaparát s historickou pamětí (PDF) Sejkot Roman 2014 OI CV
Michálek Tomáš: Spektrální analýza Korotkových zvuků (PDF) Fabián Vratislav 2014 BMII BMI
Kajml Viktor: Optimalizace černé skříňky: restartování versus algoritmus MetaMax (PDF) Pošík Petr 2014 KyR R
Bařtipán Adam: Synchronní distribuovaný sledovací systém (PDF) Fischer Jan 2014 KyR R
Dohnalová Ludmila: Dynamika interiktálních výbojů v nezávislých epileptických zónách (PDF) Janča Radek 2014 BMII BMI
Vlk Pavel: Parametrizace a segmentace epileptiformních výbojů v záznamech intrakraniálního elektroencefalografu (PDF) Janča Radek 2014 BMII BMI
Caha Jiří: Nanokompozity na bázi nanokrystalického diamantu a anorganických nanočástic pro biomedicínské aplikace (PDF) Vlček Jan 2014 BMII BMI
Dedek Štěpán: Luminiscence nanodiamantových částic řízená povrchovou terminací: nové detekční principy (PDF) Kratochvílová Irena 2014 BMII BMI
Murgaš Matej: Inkrementální učení v úloze klasifikace EEG signálu (PDF) Gerla Václav 2013 KyR R
Jeřábek Jan: Programové ovládání projektoru range finderu (PDF) Smutný Vladimír 2013 KyR R
Klíma Jakub: Sběr a zobrazení dat v projektu Formula Student Electric (PDF) Novák Petr 2013 KyR R
Petr David: Agentní simulační model přepravní kontroly ve veřejné dopravě (PDF) Jakob Michal 2013 OI ICS
Hrstka Ondřej: Inteligentní sledovací algoritmy pro bezpečnost v přístavech (PDF) Vaněk Ondřej 2013 OI UI
Svoboda Ondřej: Modelování obsazenosti místností pro pokročilou automatizaci budov (PDF) Vrba Pavel 2013 OI ICS
Langr Jan: Lokalizace zdroje pachu pomocí roje bezpilotních helikoptér (PDF) Saska Martin 2013 KyR R
Machovský Andrej: Ovládání a zobrazení stavu v inteligentním bytě (PDF) Novák Petr 2013 KyR R
Sekereš Pavol: Učení časových sekvencí chování pro umělé tvory (PDF) Nahodil Pavel 2013 OI ICS
Spurný Vojtěch: Heterogenní formace pozemních robotů a bezpilotních helikoptér (PDF) Saska Martin 2013 KyR R
Dvorský Jan: Neuroevoluční návrh strategie řídící pohyb vícenohého robotu (PDF) Kubalík Jiří 2013 KyR R
Báča Tomáš: Řízení vzájemně lokalizovaných bezpilotních helikoptér (PDF) Saska Martin 2013 KyR R
Novák Tomáš: Zpracování obrazu mikrořadiči pro mnohokanálové měření polohy (PDF) Fischer Jan 2013 KyR R
Žák Pavel: Multiplatformní uživatelské rozhraní pro tester sběrnice FlexRay (PDF) Sobotka Jan 2013 STM IS
Rubeš Petr: Herně-teoretický model pro patrolování ropovodů (PDF) Vaněk Ondřej 2013 OI ICS
Slováček Simon: Společný operační obraz situace (Common Operational Picture) pro námořní doménu (PDF) Vaněk Ondřej 2013 OI ICS
Tomáš David: Agentní model pašování drog po moři (PDF) Vaněk Ondřej 2013 OI ICS
Nykl Jan: Analýza sítě hromadné dopravy s využitím agentních technik (PDF) Hrnčíř Jan 2013 KyR R
Vojna David: Řízení nelineárních akustických polí v rezonátorech (PDF) Bednařík Michal 2013 KyR R
Kopenec Jiří: Topologické mapy příznaků z obrazu (PDF) Štěpán Petr 2013 KyR R
Polic Michal: Rekonstrukce prostředí z monokulární kamery (PDF) Štěpán Petr 2013 OI ICS
Jeníček Tomáš: Sada nástrojů pro návrh a provádění simulačních experimentů (PDF) Jakob Michal 2013 OI ICS
Mihalovič Filip: Analýza a sekvenční dolování logistických dat (PDF) Kléma Jiří 2013 OI ICS
Hubík Martin: Návrh algoritmů pro odhad stavu zásobníkových ohřívačů vody (PDF) Novák Ondřej 2013 KyR R
Trnka Tomáš: Relační strojové učení v klasifikaci objektů katastrálních map (PDF) Černoch Radomír 2013 OI ICS
Horák Karel: Shluková analýza časových řad pro panelová data importu a exportu zemí EU (PDF) Černoch Radomír 2013 OI ICS
Lebedynskyj Serhij: Tester komunikace IO Link (PDF) Burget Pavel 2013 KyR R
Kirsch Petr: Analýza variability srdečního rytmu (PDF) Kužílek Jakub 2013 KyR R
Hájíček Josef: Využití equation discovery pro panelová data importu a exportu zemí EU (PDF) Černoch Radomír 2013 OI ICS
Ryšavý Petr: Metro-Line Crossing Minimization Problem na turistických trasách KČT (PDF) Černoch Radomír 2013 OI ICS
Špičková Martina: Porovnání metod rekonstrukce povrchu pro mobilní robotiku (PDF) Kulich Miroslav 2013 OI ICS
Perić Vladimir: Knihovna maket objektů (Mock) pro MATLAB (PDF) Pošík Petr 2013 OI ICS
Mikulka Leoš: Nízkoúrovňový software pro řídicí jednotky do aut (PDF) Sojka Michal 2013 KyR R
Barvínek Jáchym: Kvantová entropie a její zachování (PDF) Hamhalter Jan 2013 OI ICS
Vystrčil Martin: Čtečka RFID čipů (PDF) Zahradník Pavel 2013 STM IS
Straka Matej: Systém odhadování orientace satelitu pro projekt CzechTechSat (PDF) Hromčík Martin 2013 KyR R
Micka Vojtěch: Modelování davu (PDF) Vokřínek Jiří 2013 KyR R
Grubhoffer Tomáš: Plánování cest v heterogenních dopravních sítích (PDF) Hrnčíř Jan 2013 KyR R
Kocmánek Tomáš: Dešifrování pomocí MCMC (PDF) Kroupa Tomáš 2013 OI ICS
Paňko Martin: Modelování dynamických systémů pro generování chování umělé bytosti (PDF) Nahodil Pavel 2013 OI ICS
Novák Antonín: Návrh pravděpodobnostních modelů pro opravu textových vstupů. (PDF) Šedivý Jan 2013 KyR R
Kahoun Jakub: Využití znalostí experta při zpracování EEG signálů (PDF) Gerla Václav 2013 STM IS
Voda Miroslav: Planární segmentace sekvence hloubkových map (PDF) Matoušek Martin 2013 OI ICS
Malaník Jakub: Vzájemné využití MATLAB a Microsoft .NET Framework (C#) (PDF) Novák Petr 2013 OI ICS
Šalanský Vojtěch: Dokovací procedura mobilních robotů projektu Replicator (PDF) Krajník Tomáš 2013 KyR R
Tejc Marek: Kalibrace vnitřních parametrů kamery na PT závěsu s využitím jeho pohonů (PDF) Krsek Pavel 2013 KyR R
Pěnička Robert: Získávání a reprezentace prostorových znalostí v projektu Replicator (PDF) Krajník Tomáš 2013 KyR R
Prokopenko Oleg: Simulační nástroj pro lokální elektrické distribuční sítě (PDF) Vrba Pavel 2013 STM IS
Gudyrin Mikhail: Multi-agentní aplikace pro řízení elektrického microgridu (PDF) Kadera Petr 2013 STM IS
Skoupý Sebastian: Monitorovací a servisní rozhraní pro novou generaci řídicího a regulačního systému (PDF) Sojka Michal 2013 KyR R
Šenfeld Lukáš: Modulární vizualizační prostředí pro elektroencefalografii (PDF) Ježdík Petr 2013 STM IS
Váňa Petr: Plánování trajektorií pro bezpilotní letouny v prostředí s konstantním větrem (PDF) Rollo Milan 2013 KyR R
Skála Lukáš: Hybridní rozhodovací systém umělé bytosti kombinující plánovač a neuronovou síť (PDF) Nahodil Pavel 2013 STM IS
Myslík Martin: Cílené vyhledávání informací na webu (PDF) Mařík Radek 2013 OI ICS
Hejč Aleš: Navigace pacientů s Alzheimerovou nemocí pomocí chytrého telefonu (PDF) Novák Daniel 2013 KyR R
Karásek Jiří: Prostředí pro snadný vývoj skriptů (PDF) Novotný Tomáš 2013 STM IS
Zeman Michal: Aplikace pro extrakci příznaků z analýz signálů očních pohybů (PDF) Macaš Martin 2013 KyR R
Balga Matěj: Software pro IP termokamerové systémy (PDF) Kovář Jan 2013 KyR R
Mrosko Michal: Návrh a implementace řídicího algoritmu pro model závodního vozidla (PDF) Haubert Tomáš 2013 KyR R
Prouza Milan: Plánování pohybu formace mobilních robotů (PDF) Vonásek Vojtěch 2013 KyR R
Svoboda Aleš: Bezkontaktní měření teploty pneumatik závodního vozu (PDF) Sobotka Jan 2013 KyR R
Dobřichovský Richard: Simulátor jízdy na kole (PDF) Felkel Petr 2013 OI ICS
Sazonov Stanislav: Stručný tyčkový model člověka (PDF) Uller Miroslav 2013 OI ICS
Dragounová Adéla: Plánovač námořních cest v rizikovém prostředí (PDF) Vaněk Ondřej 2013 OI UI
Klejchová Pavla: Analýza faktorů a míry stresu pilotů při řešení extrémních letových situací na letovém simulátoru (PDF) Janča Radek 2013 BMII BMI
Novotná Iva: Kloubní vzorce v EMG obraze (PDF) Křemen Václav 2013 BMII BMI
Volf Petr: Analýza EEG záznamu mentálně nadaných dětí (PDF) Vavrečka Michal 2013 BMII BMI
Koranda Lukáš: Model chování leteckého dispečera při výběru řídícího zásahu odstraňující budoucí kolizi na letové trase (PDF) Šišlák David 2013 OI UI
Burian Vladimír: Distribuovaná databáze pro mobilní zařízení (PDF) Bařina Tomáš 2013 KyR R
Čanda Lukáš: Simulační testbed pro algoritmy poptávkové přepravy (PDF) Jakob Michal 2013 OI UI
Kozic Zlatko: Zpracování EEG záznamů dětských pacientů s vývojovou dysfázií (PDF) Ježdík Petr 2013 BMII BMI
Hlaváč Martin: Měření optických vlastností tkáně (PDF) Michl Martin 2013 BMII BMI
Janoušek Petr: Plánování inspekčních úloh mobilní robotiky (PDF) Faigl Jan 2013 OI UI
Bártek Pavel: Využití senzoru Kinect pro komerční prezentaci produktů (PDF) Hlinka Jiří 2013 OI CV
Šindler Jan: Reprezentace světa dvojrukého robotu manipulujícího s textiliemi (PDF) Hlaváč Václav 2013 KyR R
Vaňo Maroš: Kvalitativní uvažování pro stavbu robotických topologických map (PDF) Košnar Karel 2013 KyR R
Palečková Alena: Praktické problémy pupilometrie (PDF) Fabián Vratislav 2013 BMII BMI
Jíchová Anna: Analýza biosignálů pro potřeby vyhodnocení stresových faktorů při řešení extrémních situací v ultra lehkých letadlech (PDF) Janča Radek 2013 BMII BMI
Pluskal Ondřej: Detekce malwaru (PDF) Šedivý Jan 2013 OI UI
Pilný Michal: Hodnocení tělesného složení metodou BIA a zpracování naměřených dat (PDF) Lhotská Lenka 2013 BMII BMI
Jalovec Karel: Tvorba doprovodné hudební linky za využití evolučních výpočetních metod (PDF) Drchal Jan 2013 OI UI
Eliáš Michal: Digitální měřicí systém pro supravodivé rezonanční dutiny HIE-Isolde (PDF) Valuch Daniel 2013 KyR R
Martinec Petr: Detekce témat článků (PDF) Mařík Radek 2013 KyR R
Matějka Radek: Robustní odhad geometrie dvou obrazů z korespondencí oblastí (PDF) Matas Jiří 2013 OI CV
Zach Lukáš: Automatická analýza kardiotokografického záznamu plodu (PDF) Chudáček Václav 2013 BMII BMI
Šourek Gustav: Analýza šíření lokálních trendů v sociální síti Twitter (PDF) Kuželka Ondřej 2013 OI UI
Merunka Ilja: Hodnocení nervové aktivity metodou analýzy proudových zdrojů (CSD) (PDF) Šuta Daniel 2013 BMII BMI
Penc Ondřej: Plánování pohybu pro modulární roboty (PDF) Vonásek Vojtěch 2013 KyR R
Beran Lukáš: Dynamické vyvažování obtížnosti her pomocí metod teorie her (PDF) Bošanský Branislav 2013 OI UI
Ondráček Aleš: Navigace autonomního robotu podle RGB-D (PDF) Štěpán Petr 2013 KyR R
Žegklitz Jan: Hybridizace evolučních algoritmů s různými přístupy k ohodnocování (PDF) Drchal Jan 2013 OI UI
Durkota Karel: Porovnání deterministických distribuovaných a multi-agentních plánovacích technik (PDF) Komenda Antonín 2013 OI UI
Kasl Zdeněk: 3D formace autonomních letounů (PDF) Saska Martin 2013 KyR R
Zrůst Vladimír: Použití techniky zpětného průměrování při analýze EEG signálů (PDF) Čmejla Roman 2013 BMII BMI
Blovský Tomáš: Robustní genetické programování pro návrh řídící strategie robotu (PDF) Kubalík Jiří 2013 OI UI
Fránek Jan: Webová aplikace pro kolaborativní mapování dopravních sítí (PDF) Jakob Michal 2013 STM IS
Sanigová Ramona: Porovnání telekomunikačních firem operujících na trhu v ČR (PDF) Štědroň Bohumír 2013 STM IS
Cuchý Marek: Agentní model dopravní poptávky (PDF) Jakob Michal 2013 OI ICS
Anděl Michael: Extrakce příznaků pro analýzu dat genové exprese (PDF) Kléma Jiří 2013 OI UI
Chvátal Viktor: Integrace pokročilých metod navigace jednotek a adversariálního uvažování pro hráče v ORTS (PDF) Bošanský Branislav 2013 OI UI
Vítek Roman: Porovnání metod prohledávání s prořezáváním u extenzivních her se simultánními tahy (PDF) Bošanský Branislav 2013 OI UI
Juchelka Tomáš: Algoritmy prohledávání v polygonální doméně (PDF) Kulich Miroslav 2013 KyR R
Lebeda Karel: Robustní verze metody RANSAC (PDF) Matas Jiří 2013 OI CV
Vančová Jana: Využití termografie při screeningu nádorového onemocnění prsu (PDF) Sova Jan 2013 BMII BMI
Mudrová Lenka: Technika odhadu parametrů založená na entropii v úloze navigace mobilního robotu (PDF) Faigl Jan 2013 KyR R
Holý Radek: Adaptivní model piráta v doméně námořní dopravy (PDF) Čáp Michal 2013 OI UI
Hadrava Michal: Síť nelineárních oscilátorů jako model vnímání hudby u člověka (PDF) Drchal Jan 2013 OI UI
Aschenbrenner Vojtěch: Relační strojové učení s postranní indukcí pomocných konceptů (PDF) Kuželka Ondřej 2013 OI UI
Dostál Matěj: Vícehodnotová koalgebraická logika (PDF) Bílková Marta 2013 OI UI
Hruška František: Simulátor vesmírné lodi a její řízení pomocí genetického programování (PDF) Drchal Jan 2013 OI UI
Zavadilová Pavla: Návrh a implementace klinického systému pro sběr a zpracování lékařských dat (PDF) Lhotská Lenka 2013 BMII BMI
Zahálka Jan: Integrace mRNA a miRNA dat pro zpresnění molekulární klasifikace (PDF) Kléma Jiří 2013 OI UI
Pritts James Brandon: Automatická rovinná rektifikace z opakujících se vzorů (PDF) Chum Ondřej 2013 OI CV
Boráros Peter: Detekce anomálií v počítačové síti pomocí spektrální analýzy (PDF) Rehák Martin 2013 OI UI
Večeř Michael Pascal: Analýza vývoje vnímání kvality přenosu hlasu vzorku české populace v letech 2008-2012 (PDF) Holub Jan 2013 BMII BMI
Blažek Adam: Aplikace analytického systému DeepSee v NIS Zlatokop (PDF) Kahle Michal 2013 BMII BMI
Kizeková Terézia: Charakterizace čoček s proměnnými parametry s aplikací v zobrazovacích systémech (PDF) Novák Jiří 2013 BMII BMI
Konopáč Martin: Výukový tutorial pro kompenzační pomůcky (PDF) Fabián Vratislav 2013 EI BMI
Tseveenbayar Altaibayar: Vyhledání a rozpoznání textu z televizní obrazovky (PDF) Matas Jiří 2013 OI UI
Červinková Kateřina: Ultra slabá emise fotonů z biologických vzorků: teplotní závislost a biologická funkce (PDF) Vrba Jan 2013 BMII BMI
Rahmadi Ridho: Přizpůsobení metaheuristických parametrů (PDF) Affenzeller Michael 2012 OI UI
Svoboda Radek: Sledování a 3D rekonstrukce vozidel ve videosekvencích z příčného provozu (PDF) Matoušek Martin 2012 OI CV
Synek Martin: Optimalizace části svářecí linky karosérií auta YETI pomocí digitální simulace v 3D systému Process Simulate (PDF) Tichý Cyril 2012 KyR R
Meiser Tomáš: Řízení topologie mobilních bezdrátových sítí  Rollo Milan 2012 OI UI
Hašek Štěpán: Robustní detekce kódovaného obrazce (PDF) Šára Radim 2012 OI CV
Tuka Martin: Podpora Wi-Fi sítí ve frameworku pro rezervace zdrojů  Sojka Michal 2012 OI CS
Salášek Jan: Řídicí systém pro odlehčenou inerciálně stabilizovanou kamerovou hlavici  Hurák Zdeněk 2012 KyR SC
Mikulín Ondřej: Modelování a experimentální identifikace inerciálně stabilizované kamerové hlavice s kompenzací zubové vůle  Hurák Zdeněk 2012 KyR SC
Sidek Vojtěch: Univerzální přijímač hromadného dálkového ovládání  Troller Pavel 2012 OI CS
Hák Josef: Návrh SW platformy pro formulaci a řešení optimalizačních úloh v energetice (PDF) Dvořák Michal 2012 KyR R
Zábojník Jan: Modelování výroby a toků elektrické energie v evropské přenosové soustavě  Dvořák Michal 2012 KyR SC
Křížek Vojtěch: Inteligentní vizualizace dat z multi-agentních simulací (PDF) Vaněk Ondřej 2012 OI UI
Černý Jan: Evoluční návrh strategie řídící pohyb robotu (PDF) Kubalík Jiří 2012 OI UI
Michalička Petr: Automatizované nasazování aplikací do PaaS cloudu (PDF) Šedivý Jan 2012 OI UI
Vaněk Petr: Plánování pohybu formací mobilních robotů a helikoptér (PDF) Vonásek Vojtěch 2012 KyR R
Horký Adam: Multi-agentní řešení vícerozměrného "bin packing" problému  Vokřínek Jiří 2012 OI UI
Brabec Václav: Systémy přesného řízení polohy (PDF) Burget Pavel 2012 KyR R
Zuzánek Petr: Detekce skoro lineárních objektů (PDF) Zimmermann Karel 2012 OI CV
Šulc Jan: Řízení ventilace tunelu Blanka  Ferkl Lukáš 2012 KyR SC
Starý Jiří: Agentní model logistiky balíkové přepravy (PDF) Jakob Michal 2012 OI UI
Makovička Martin: Koordinace v systémech s více roboty (PDF) Kulich Miroslav 2012 KyR R
Sálus Jan: Agentní model přepravní kontroly ve veřejné dopravě (PDF) Jakob Michal 2012 OI UI
Ladman Petr: Diagnostický nástroj pro průmyslové sítě PROFINET  Burget Pavel 2012 KyR SC
Štefan Jan: Open source komponenty pro sběrnici uLan  Vacek František 2012 KyR SC
Martinec Dan: Distribuované řízení kolony závodních autodráhových autíček  Hurák Zdeněk 2012 KyR SC
Vaněk Jiří: CAN - USB převodník pro integraci do operačního systému GNU/Linux  Píša Pavel 2012 OI CS
Fridrich Ivan: Nástroje pro práci s CANopen slovníky a jejich integrace do vestavných zařízení  Píša Pavel 2012 OI CS
Synák Petr: Webová aplikace pro komplexní analýzu intrakardiálních signálů (PDF) Křemen Václav 2012 BMII BMI
Semmler Ondřej: Programové vybavení převodníku USB/CAN  Novák Jiří 2012 OI CS
Juras Marek: Porovnání vyjadřovací síly agentně-orientovaných jazyků AgentSpeak(L) a Behavioural State Machines (PDF) Novák Peter 2012 OI UI
Ivančík Ondrej: Lineární přímý řešič řídkého systému na grafické kartě pro metodu vyrovnání svazku (PDF) Šimeček Ivan 2012 OI CV
Suchý Ondřej: Inteligentní analýza dat z porodnického modulu nemocničního informačního systému (PDF) Chudáček Václav 2012 KyR R
Jedlička Michal: Optimalizace dávkování Warfarinu na kardiochirurgickém oddělení (PDF) Macků David 2012 EI BMI
Němec Martin: Simulace a návrh řízení nové koncepce lineárního spalovacího motoru  Vysoký Ondřej 2012 KyR SC
Procházka Jan: Návrh zásobníkového procesoru pro vestavěné systémy a implementace podpůrných nástrojů  Píša Pavel 2012 EI
Maroušek Lukáš: Řešení procesu pro práci s neplatiči v informačním systému pro výběr mýta  Marek Tomáš 2012 OI CS
Dvořák Jan: Rozvrhovací algoritmus pro minimalizaci přestaveb strojů  Čapek Roman 2012 OI CS
Tomáško Pavel: BuildingLab: prediktivní řízení budov  Cigler Jiří 2012 KyR SC
Anýž Jiří: Předzpracování biochemických signálů a jejich analýza (PDF) Vysloužilová Lenka 2012 BMII BMI
Valentová Klára: Vizualizace multidimenzionálních dat metodou RadViz (PDF) Vysloužilová Lenka 2012 BMII BMI
Mlejnek Jaromír: Evoluční hyperheuristiky pro Vehicle Routing Problem (PDF) Kubalík Jiří 2012 OI UI
Khalili Reza: Příprava uhlíkových nanostruktur pro tkáňové inženýrství (PDF) Švorčík Václav 2012 EI BMI
Pecka Jaroslav: Vzdálené ovládání modelu v laboratoři  Burget Pavel 2012 KyR SC
Skopec Pavel: Sestavení a redukce řádu modelu systému s prostorově rozprostřenými parametry pro řízení teploty ohřívací pece  Havlena Vladimír 2012 KyR SC
Michalko Ján: Porovnání regulací vytápění budov  Ferkl Lukáš 2012 KyR SC
Polomský Tomáš: Algoritmy pro rozvrhování směn na grafických kartách (PDF) Bäumelt Zdeněk 2012 OI UI
Zadražil Petr: Využití markovských modelů a textových zpravodajských dat pro predikci (PDF) Železný Filip 2012 OI UI
Košarko Martin: Analyzátor CAN komunikace s rozhraním Ethernet  Burget Pavel 2012 EI
Rott Ondřej: Platforma pro řízení podaktuovaných mechanických systémů  Anderle Milan 2012 KyR SC
Klinger Miloslav: Videoanalýza parkinsonovských pacientů (PDF) Hlaváč Václav 2012 OI UI
Šimák Jáchym: Tester 10 Gigabit Ethernet sítí  Kubr Jan 2012 OI CS
Weberschinke Jakub: Evoluční hyperheuristiky pro výběr heuristik (PDF) Kubalík Jiří 2012 OI UI
Kváča Jan: Detekce objektů v obrazcích s vysokým rozlišením (PDF) Zimmermann Karel 2012 OI CV
Chalupník Vitalij: Automatická anotace digitalizovaných ručně psaných historických knih (PDF) Chum Ondřej 2012 OI CV
Pytlíček Tomáš: Strategie multi-robotického průzkumu neznámého prostředí (PDF) Faigl Jan 2012 KyR R
Janoušek Michal: Benchmark implementací real-time Javy  Sojka Michal 2012 OI CS
Beneš David: Rozvrhování statického segmentu sítě FlexRay  Hanzálek Zdeněk 2012 OI CS
Boháček Martin: Systém pro správu a monitoring sběrnice uLan (PDF) Vacek František 2012 KyR R
Kopal Martin: Pomůcka pro názornou výuku regulace  Hlinovský Martin 2012 KyR SC
Eliáš Vojtěch: Časově synchronní systém sběru dat  Fischer Jan 2012 OI CS
Vogal Martin: Možnosti predikce textu při psaní osobou s omezenou pohyblivostí a reakcí (PDF) Novák Petr 2012 OI CV
Endel Petr: Distribuované prediktivní řízení  Havlena Vladimír 2012 KyR SC
Wagner Libor: Automatická analýza davu ve videosekvencích (PDF) Líbal Vít 2012 OI UI
Trmota Jakub: Implementace VOIP modulu  Novotný Tomáš 2012 OI CS
Diringer Tomáš: Simulace částí přenosu výkonu u drážních vozidel  Šusta Richard 2012 KyR SC
Urban Hynek: Bayesovské metody predikce haplotypových frekvencí (PDF) Kléma Jiří 2012 OI UI
Ciller Alexandr: Využití tepelných čerpadel v budovách  Ferkl Lukáš 2011 EI
Bárnet Zdeněk: Ergonomické 3D rozhraní pro řízení letového provozu člověkem (PDF) Volf Přemysl 2011 EI BMI
Horváth Matej: Mobilní telefon jako nástroj pro měření geometrických veličin (PDF) Matas Jiří 2011 EI
Šťastný Jaroslav: Hodnocení použitelnosti předpovědí různých regresních modelů (PDF) Holeňa Martin 2011 EI
Nguyen Hong Quang: Implementace nové modulační PWM techniky pro digitální audio zesilovač  Kujan Petr 2011 EI
Jonáš Petr: Řízení laboratorního modelu spojené pohony  Hušek Petr 2011 EI
Koberna Lukáš: Robotický kamerový řetězec  Vaněk František 2011 EI
Drahoňovský Marek: Aparatura na výrobu nanočástic železa - návrh řízení a instrumentace.  Hlinovský Martin 2011 EI
Švoma Jaroslav: Kalibrace kapacitního senzoru  Holub Ondřej 2011 EI
Kaňka Jiří: Analýza obrazů gelové elektroforézy (PDF) Urban Martin 2011 EI BMI
Těhník Jiří: Geografická analýza dat registrů dárců krvetvorných buněk (PDF) Lhotská Lenka 2011 EI
Fric Jiří: Návrh oborového řešení ERP ABRA Gx pro spediční společnosti (PDF) Ehrenberger Robert 2011 OI CV
Korda Milan: Stochastické prediktivní řízení  Cigler Jiří 2011 KyR SC
Andrejco Michal: Model-Based Design pro programovatelné automaty  Hlinovský Martin 2011 EI
Čeleda Tomáš: Optimalizace algoritmem "páření včelí královny" (PDF) Lažanský Jiří 2011 EI
Beňo Radek: Řízení Tokamaku COMPASS  John Jan 2011 EI
Fetterik Jozef: PLC řízení softwarového modelu technologického procesu  Burget Pavel 2011 EI
Zvolánek Michal: Systémová integrace reálného modelu přečerpávací vodní elektrárny  Burget Pavel 2011 EI
Riedel Marek: Analýza dopravy na základě naměřených dat plovoucích vozidel  Kutil Michal 2011 EI
Trnka Václav: Robustní řízení čtyřválcové vodárny  Hušek Petr 2011 EI
Hönig Martin: Řídicí modul modelové lokomotivy pro dopravní laboratoř FD ČVUT  Fábera Vít 2011 EI
Dušek Miroslav: Quadrotor - dálkové řízení  Bayer Jiří 2011 EI
Žáčeková Eva: Tvorba modelů a prediktivní řízení budov  Prívara Samuel 2011 KyR SC
Novotný Martin: Identifikační toolbox pro Scilab  Prívara Samuel 2011 KyR SC
Koreš Jindřich: Analýza sociobiologických rytmů bipolárních pacientů (PDF) Novák Daniel 2011 EI BMI
Vrtěl Václav: Síťový server pro CNC stroje  Bílek Jan 2011 EI
Vrzal Ondřej: Technologie Microsoftu pro mobilní robotiku (PDF) Krajník Tomáš 2011 EI
Lisový Rostislav: Prostředí pro výuku vývoje PCI ovladačů do OS GNU/Linux  Píša Pavel 2011 OI CS
Sedláček Václav: Embedded zařízení v IT integracích slaboproudých technologiích  Hlinovský Martin 2011 EI
Habáň Přemysl: Topologická mapa pro vnitřní prostředí (PDF) Štěpán Petr 2011 EI
Szücsová Hana: Navigace mobilního robotu metodami počítačového vidění (PDF) Krajník Tomáš 2011 EI
Bubla Petr: Regulace laboratorního modelu vodáren jako vícerozměrného systému  Hušek Petr 2011 EI
Kratochvíl Lukáš: Dvoustupňová inerciální stabilizace  Řezáč Martin 2011 EI
Kříž Jan: Inerciální měřicí jednotka v počítačovém modulu Gumstix Overo  Žoha Jaroslav 2011 EI
Novák Radek: Hodnocení EEG signálu v reálném čase (PDF) Gerla Václav 2011 EI
Cicvárek Martin: Univerzální datový model pro domovní automatizaci  Burget Pavel 2011 EI
Grimmer Vladimír: Realizace prototypu elektronické orientační pomůcky pro nevidomé (PDF) Vonásek Vojtěch 2011 EI
Jelínek Jakub: Databázový systém pro ordinace ambulantních lékařů (PDF) Lhotská Lenka 2011 EI BMI
Valenta Pavel: Vizualizace a zpracování dat testovací jízdy vozidla  Novák Jiří 2011 EI
Pupák Radek: Vytápění v inteligentních domech, modelování, analýza a řízení s PLC  Hlinovský Martin 2011 EI
Řehořek Tomáš: Evoluce procesů (PDF) Kordík Pavel 2011 OI UI
Ambrozy Martin: Univerzální vstupně/výstupní modul k PC připojitelný přes USB (PDF) Novák Petr 2011 EI BMI
Pošusta Antonín: 3D model bytu pro vizualizaci/simulaci a ověřování řídicích systémů (PDF) Novák Petr 2011 EI BMI
Losos Radek: Řízení vícerozměrných systémů pomocí PID regulátorů  Hušek Petr 2011 KyR SC
Korec Jiří: Návrh a zhotovení prototypu přístroje pro neinvazivní měření dehydratace člověka  Štěpánková Olga 2011 EI BMI
Dubec Martin: Programové vybavení pro robotickou buňku  Smutný Vladimír 2011 KyR R
Jirák Luboš: Automatické vyhodnocování algoritmů počítačového vidění (PDF) Zimmermann Karel 2011 KyR R
Rychnovský Václav: Řídicí systém s využitím bezdrátové komunikace ZigBee  Píša Pavel 2011 KyR SC
Milenovský Ondřej: Agentní simulace městské mobility  Jakob Michal 2011 OI UI
Jindra Tomáš: Metody návrhu adaptivních PID regulátorů  Hušek Petr 2011 KyR SC
Pich Jiří: Řízení špatně podmíněných systémů  Havlena Vladimír 2011 KyR SC
Dvořák Jaromír: Mikro kvadrotor: návrh, modelování, identifikace a řízení (PDF) Hurák Zdeněk 2011 KyR R
Reichl Miroslav: Řídicí systém minimalizující opotřebení kol jeřábu  Havel Petr 2011 KyR SC
Poldauf Ondřej: Webový portál pro transplantační centra (PDF) Lhotská Lenka 2011 EI BMI
Fojtů Šimon: Lokalizace a navigace robotu Nao na základě rekonstrukce řídké množiny 3D bodů (PDF) Havlena Michal 2011 KyR R
Kučera Ondřej: Možnosti konfigurace instalace v inteligentní domácnosti  Novák Petr 2011 KyR R
Bunga Pavel: Optimalizace vysílacího schématu bezdrátové ad-hoc sítě pomocí evolučního algoritmu (PDF) Kubalík Jiří 2011 OI UI
Motal Tomáš: Hraní obecných her s neúplnou informací (PDF) Lisý Viliam 2011 EI
Šváb Jan: Vestavný modul pro počítačové vidění využívající hradlové pole (PDF) Krajník Tomáš 2011 KyR R
Polčák Marek: Vyhotovení simulátoru zobrazujícího trasu pohybu oka v reálném prostředí  Fejtová Marcela 2011 EI BMI
Bruna Ondřej: Modelování a identifikace chemického zásobníku  Váňa Zdeněk 2011 EI
Klemš Václav: Diferenciální evoluce s adaptivním kódováním (PDF) Pošík Petr 2011 EI
Rakovec Martin: Open Street Maps v mobilní robotice (PDF) Krajník Tomáš 2011 KyR R
Luběna Jan: Výuková a testovací aplikace pro děti se specifickými potřebami  Fejtová Marcela 2011 EI BMI
Grafnetr Libor: Prostředí pro testování prediktorů finančních řad a učení těchto prediktorů pomocí umělých neuronových sítí (PDF) Železný Filip 2011 OI UI
Fišar Ondřej: Rozpoznávání pohlaví z obrázku tváře (PDF) Franc Vojtěch 2011 OI CV
Bresler Martin: Použití simulátoru Webots na vývoj aplikací pro robot Nao (PDF) Průša Daniel 2011 OI CV
Sixta Tomáš: Rozpoznávání přírodnin z obrazu a videa (PDF) Matas Jiří 2011 OI UI
Vítků Jaroslav: Umělá bytost schopná učit se ze zkušeností s cílem plnit komplexnější úkoly (PDF) Nahodil Pavel 2011 OI UI
Poláček Pavel: SW modul pro realizaci neurofeedback terapie (PDF) Gerla Václav 2011 EI BMI
Jaroš Pavel: Rozšíření modelu žonglér a řízení CNC stroje  Burget Pavel 2011 KyR SC
Kováčik Martin: Vizualizace a simulace technologie CNC obrábění  Hoffmann Jiří 2011 OI CS
Navara Filip: Vyhledání uváznutí pomocí statické analýzy kódu  Mařík Radek 2011 OI CS
Krejčí Filip: Evoluční algoritmy pro rozvrhování projektů (PDF) Hanzálek Zdeněk 2011 OI UI
Kubový Jan: Network Media Content Agregátor pro DLNA Server  Küng Josef 2011 OI CS
Hájíček Tomáš: Plně automatizovaná autocisterna pro rozvoz piva do restaurací  Burget Pavel 2011 KyR SC
Kohout Tomáš: Model žonglér pro vzdálenou výuku a řízení CNC stroje  Burget Pavel 2011 KyR SC
Kubias Jiří: Hardware robota pro soutěž Eurobot  Sojka Michal 2011 EI
Necid Josef: Bezpečnost strojů a opatření ke snížení rizik  Burget Pavel 2011 KyR SC
Kroček Tomáš: Implementace rozsáhlého modelu fyziologických funkcí organismu v prostředí jazyka Modelica (PDF) Kofránek Jiří 2011 EI BMI
Baier Bohumír: Couvání auta s přívěsem  Vaněk František 2011 EI
This page was generated via Copy Link
Za obsah zodpovídá: Petr Pošík