Detail of the student project

List
Topic:Stavba 3D mapy prostředí neuronovými sítěmi
Department:Katedra kybernetiky
Supervisor:
Announce as:BP,PMI,PRO
Description:Dle dodaného článku implementujte metodu učení 3D dat neuronovou sítí. Tuto metodu poté aplikujte na data získaná laserovým dálkoměrem (dodá vedoucí práce). Diskutujte vhodnost metody pro použití v robotice.
Bibliography:A. M. B. Junior, A. D. D. Neto, J. D. de Melo, and L. M. G. Goncalves. An adaptive learning approach for 3-d surface reconstruction from point clouds. Neural Networks, IEEE Transactions on, 19(6):1130–1140, 2008.
Date:21.10.2009
Responsible person: Petr Pošík