(English) 8 papers accepted at CVPR2018

Překlad neexistuje.

Za obsah zodpovídá: Petra Rosická