BIOSIGNAL CHALLENGE 2018

Elektrotechnická fakulta ČVUT v Praze, Neurologická klinika 1. LF UK, HUMUSOFT a MathWorks vyhlašují studentskou soutěž BIOSIGNAL CHALLENGE 2018, která je v letošním roce zaměřena na detekci Parkinsonovy choroby pomocí řečových promluv v programovém prostředí MATLAB.

Podrobnější informace naleznete na stránkách soutěže.

Za obsah zodpovídá: Petra Rosická