Amazon Research Awards: Naši výzkumníci obstáli v globální konkurenci

Výzkum umělé inteligence (AI) pronikl do nejprestižnější společnosti 59 univerzit ve 13 zemích. Mezi 101 vědci oceněnými Amazon Research Award 2020 (ARA) společnosti Amazon figurují prof. Jiří Matas a prof. Jan Faigl z katedry počítačů. Profesor Jiří Matas uspěl s projektem Training neural networks on non-differentiable losses (Učení hlubokých neuronových sítí v problémech s nediferencovatelnými ztrátovými funkcemi).

„V některých úlohách počítačového vidění jsou přirozené nediferencovatelné ztrátové funkce, například při rozpoznávání textu, kde se kvalita algoritmu často měří počtem chybně rozpoznaných znaků nebo slov. Nediferencovatelné ztrátové funkce se vyskytují například také v úloze vyhledávání obrázků, kde se kvalita měří pořadím požadovaných obrázků v seznamu vytvořeném jako odezva na dotaz,“ objasňuje prof. Matas.

Naši odborníci se tak zařadili mezi zástupce univerzit, jako MIT, Stanford, Princeton nebo Yale, které bude následující rok program ARA podporovat. Společně s ETH Curych je ČVUT dokonce jedinou evropskou univerzitou, která má mezi vybranými 101 držiteli hned dvojnásobné zastoupení. Oceněné projekty z oblasti umělé inteligence, automatizace nebo robotiky prošly náročným výběrem, který zohledňoval kvalitu vědeckého obsahu, kreativní přístup i možný příznivý dopad na celou společnost.
Gratulujeme!

Ocenění zveřejnily servery iHNed.cz, casopisczechindustry.cz, czpravy.cz, lupa.cz, ict-nn, orobotice.cz, Lidové noviny

Za obsah zodpovídá: Petra Rosická