Andrej Mikulík obhájil svou dizertační práci

Andrej Mikulík úspěšně obhájil svou dizertační práci s názvem Large-Scale Content-Based
Sub-Image Search
(školitel: prof. Jiří Matas). Gratulujeme!

Za obsah zodpovídá: Petra Rosická