(English) BODIS – workshop at IROS2018

Překlad neexistuje.

Za obsah zodpovídá: Petra Rosická