Výběrové řízení na výukový tým pro výuku bakalářských předmětů Databázové systémy

Pracovní skupina ve složení prof. Kybic (vedoucí K13133), prof. Železný (vedoucí K13136),
prof. Žára (vedoucí K13139), prof. Pěchouček (garant programu OI), a doc. Vokřínek (garant
programu SIT) otevírá výběrové řízení na zajištění výuky v předmětech A4B33DS,
B6B33DBS, a BD6B33DBS a to ideálně již od LS2015/2016 (80, 100, 30 studentů).

Vzhledem ke shodné náplni i kreditovému ohodnocení je žádoucí předměty sloučit do
jednoho, resp. varianta pro kombinované studenty zůstane zvlášť. Cílem tohoto řízení je
najít co nejkvalitnějšího garanta/přednášejícího, pokud možno včetně realistického plánu na
zajištění cvičení.

Hledáme osobnost výzkumně pracující tematicky blízko předmětu s vhodným akademickým
titulem (profesor, či docent, případně alespoň PhD) s dobrými pedagogickými schopnostmi.
Hledáme tým pro dlouhodobé zajištění předmětu. Pro LS2015/2016, vzhledem ke krátké
lhůtě, lze dohodnout výpomoc pro cca 4 kroužky externím cvičícím s dlouholetou zkušeností
(Ing. Martin Řimnáč, PhD).

Zájemce o garantování a přednášení žádáme, aby nejpozději do pondělí 11.1. 2016 7:00
zaslal přihlášku obsahující
● stručný motivační dopis
● plán na zajištění cvičení (krátkodobý i dlouhodobý)
elektronicky Tomáši Svobodovi (svobodat@fel.cvut.cz)

Tomáš Svoboda
v zastoupení pracovní/výběrové komise

Za obsah zodpovídá: Petra Rosická