CyberSpace 3

CyberSpace 3
Hledáte vhodné téma své bakalářské či diplomové práce? Katedra kybernetiky vás zve na CyberSpace, neformální setkání nad kávou a občerstvením, kde vám představíme některé z projektů, na nichž pracujeme a do nichž se můžete zapojit, ať už formou letní brigády nebo bakalářské či diplomové práce. Je to výborná příležitost osobně poznat vaše potenciální vedoucí či …read more

Slavnostní otevření učebny Robolab

Slavnostní otevření učebny Robolab
Na katedře kybernetiky jsme vytvořili novou laboratoř pro výuku robotických předmětů. Zveme vás na její slavnostní otevření! Kdy: 10. října 2018 ve 13:00 hod Kde: Místnost KN:E-130, 1. patro, budova E, FEL ČVUT, Karlovo nám. 13, Praha 2 Abychom mohli zajistit adekvátní množství občerstvení, prosíme Vás o včasnou registraci! Laboratoř tvoří místnosti KN:E-129 až KN:E-131. …read more

CyberSpace 2

CyberSpace 2
Stále ještě hledáte vhodné téma své bakalářské či diplomové práce? Katedra kybernetiky vás zve na CyberSpace, neformální setkání nad kávou a občerstvením, kde vám představíme některé z projektů, na nichž pracujeme a do nichž se můžete zapojit, ať už formou letní brigády nebo bakalářské či diplomové práce. Je to výborná příležitost osobně poznat vaše potenciální …read more

Vojtěch Vonásek obhájil svou dizertační práci

Vojtěch Vonásek úspěšně obhájil svou dizertační práci s názvem A guided approach to sampling-based motion planning (školitel: Ing. Libor Přeučil, CSc.). Gratulujeme!

Radim Tyleček obhájil svou dizertační práci

Radim Tyleček úspěšně obhájil svou dizertační práci s názvem Probabilistic Models for Symmetric Object Detection in Images (školitel: doc. Radim Šára). Gratulujeme!

Jan Heller obhájil svou dizertační práci

Jan Heller úspěšně obhájil svou dizertační práci s názvem Global Optimization Techniques in Camera-Robot Calibration (školitel: dr. Tomáš Pajdla). Gratulujeme!

Jiří Wild obhájil svou dizertační práci

Jiří Wild úspěšně obhájil svou dizertační práci s názvem Spike Sorting of Microelectrode Single-channel Recordings: Evaluation and Applications (školitel: dr. Daniel Novák). Gratulujeme!

Jeannine Jozef Maria Gabriëls obhájila svoji dizertační práci

Jeannine Jozef Maria Gabriëls úspěšně obhájila svoji dizertační práci s názvem Algebraic computations in quantum logics (školitel: prof. Mirko Navara). Gratulujeme!

Výběrové řízení na výukový tým pro výuku bakalářských předmětů Databázové systémy

Pracovní skupina ve složení prof. Kybic (vedoucí K13133), prof. Železný (vedoucí K13136), prof. Žára (vedoucí K13139), prof. Pěchouček (garant programu OI), a doc. Vokřínek (garant programu SIT) otevírá výběrové řízení na zajištění výuky v předmětech A4B33DS, B6B33DBS, a BD6B33DBS a to ideálně již od LS2015/2016 (80, 100, 30 studentů). Vzhledem ke shodné náplni i kreditovému …read more

Petr Kadera obhájil svou dizertační práci

Petr Kadera úspěšně obhájil svou dizertační práci s názvem Methods for Development of Industrial Multi-Agent Systems (školitel: doc. Pavel Vrba). Gratulujeme!
Za obsah zodpovídá: Veronika Šínová