Zdeněk Straka obhájil svou dizertační práci

Zdeněk Straka úspěšně obhájil svoji dizertační práci Learning peripersonal space representations: From brains to robots a byl mu udělen titul Ph.D. ve studijním programu Umělá inteligence a biokybernetika.

Školitel: prof. Ing. Tomáš Svoboda, Ph.D.

Školitel specialista: doc. Mgr. Matěj Hoffmann, Ph.D.

Gratulujeme!

Za obsah zodpovídá: Petra Rosická