Barbora Rehák Bučková obhájila svoji dizertační práci

Barbora Rehák Bučková úspěšně obhájila svoji dizertační práci Classification and Prediction of Interindividual Differences from Multimodel Neuroimaging Data a byl jí udělen titul Ph.D. ve studijním programu Umělá inteligence a biokybernetika. Školitel: Ing. Mgr. Jaroslav Hlinka, Ph.D. Gratulujeme!

Zdeněk Straka obhájil svou dizertační práci

Zdeněk Straka úspěšně obhájil svoji dizertační práci Learning peripersonal space representations: From brains to robots a byl mu udělen titul Ph.D. ve studijním programu Umělá inteligence a biokybernetika. Školitel: prof. Ing. Tomáš Svoboda, Ph.D. Školitel specialista: doc. Mgr. Matěj Hoffmann, Ph.D. Gratulujeme!

Dar pro ACORUS

Dar pro ACORUS
V úterý 6. února si převzala paní ředitelka Jaroslava Chaloupková z centra ACORUS, z.ú. dar kolektivu zaměstnanců katedry kybernetiky ve výši 6000 korun. Tato částka, která byla vybrána během společenské novoroční akce v restauraci Zvonařka a pomůže obětem domácího násilí, klientkám a klientům centrum ACORUS. Tato nezisková organizace poskytuje osobám ohroženým domácím násilím komplexní odbornou …read more

Petr Marek obhájil svou dizertační práci

Petr Marek úspěšně obhájil svoji dizertační práci  Dialogue Management for Conversational AI a byl mu udělen titul Ph.D. ve studijním programu Umělá inteligence a biokybernetika. Školitel: Ing. Václav Chudáček, Ph.D. Školitel specialista: Ing. Jan Šedivý, Csc. Gratulujeme!

Robotičtí psi a drony jako součást bezpečnostního kamerového systému?

Robot dogs and drones as part of a security camera system?
Setkání Axis Demoshow určené zhruba stovce bezpečnostních manažerů a expertů z významných českých firem a institucí se uskutečnilo 21. září 2023 v areálu Statku Všetice nedaleko Benešova u Prahy. Součástí programu byly i demonstrace experimentálních systémů, které sestavily týmy pod vedením profesora Tomáše Svobody a docenta Martina Sasky z katedry kybernetiky FEL ČVUT. Šlo o instalaci inteligentního bezpečnostního kamerového systému do dronů Fly4Future a robotického …read more

Letní Algoritmické Soustředění LASO

Zájemce o algoritmy a programovaní zveme na Letní Algoritmické Soustředění LASO 2023, jehož 8. ročník proběhne na FEL ČVUT před začátkem semestru ve dnech 18.9.-20.9.2023 Na soustředění probíráme významné algoritmy a jejich aktivní implementaci. Přednášejí a pří kódování asistují učitelé a zdatní studenti vyšších ročníků FEL. Neformální atmosféra a každodenní pohoštění patří tradičně k LASO. …read more

Návštěva zástupců Evropské komise pro digitální technologie

Visit by representatives of the European Comission for digital technologies
Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze hostila ve čtvrtek 14.července zástupce pro digitální technologie ze stálých zastoupení členských zemí při Evropské unii v Bruselu. Výzkumníci z kateder kybernetiky a počítačů diplomatům z 28 členských států během akce, která proběhla v rámci předsednictví České republiky v EU, představili na Karlově náměstí špičkové robotické technologie na čtyřech pracovištích. …read more

Prof. Jiří Matas zvolen řádným členem Učené společnosti ČR

Prof. Jiří Matas zvolen řádným členem Učené společnosti ČR
Učená společnost České republiky na svém 28. valném shromáždění 17. května 2022 zvolila řádným členem profesora Jiřího Matase. „Učená společnost ČR si je plně vědoma zásadní důležitosti rychle se rozvíjející oblasti umělé inteligence a strojového učení pro společnost, a tak si váží toho, že se Jiří Matas stal jejím členem,” uvedl k jeho zvolení dr. Ivo …read more

Klára Janoušková uspěla v náročném výběru programu IBM Great Minds

Klára Janoušková uspěla v náročném výběru programu IBM Great Minds
Studentka Otevřené informatiky Klára Janoušková se po celou dobu svého studia věnuje počítačovému vidění, konkrétně detekci a rozpoznávání textu: „Když například vyfotíte fotku na ulici, mým úkolem je rozpoznat všechny texty, které se nacházejí na obrázku, tedy vývěsní štíty, dopravní značky a podobně.“ S tímto projektem Klára Janoušková nejdříve absolvovala stáž na univerzitě v Barceloně …read more

Předání cen AI Award

Předání cen AI Award
Dne 23. března 2020 proběhlo vyhlášení druhého ročníku soutěže AI Awards. Cílem klání, které pořádá vydavatelství Economia a společnost Aspen.PR, je zviditelnit odvětví umělé inteligence v České republice. Propagovat výzkum AI (Artificial Intelligence) se podle poroty daří i zástupcům Českého vysokého učení technického v Praze, které bodovalo hned ve dvou kategoriích: Projekt roku a Událost …read more
Za obsah zodpovídá: webmaster