Daniel Novák obhájil svoji habilitační práci ← Katedra kybernetiky

Daniel Novák obhájil svoji habilitační práci

Daniel Novák úspěšně obhájil svoji habilitační práci Analysis of Heterogeneous Biomedical Data (oponovali ji V. Radová, J. Hubálek a I. Zelinka). Gratulujeme!

Za obsah zodpovídá: Helena Houšková