Tomáš Svoboda převzal profesorský dekret z rukou rektora doc. Petráčka

Tomas Svoboda took over the diploma of professorship from the rector doc. Petracek
Prof. Ing. Tomáš Svoboda, Ph.D. převzal z rukou rektora doc. Vojtěcha Petráčka profesorský diplom. Gratulujeme a přejeme mnoho úspěchů! Akt předání naleznete v záznamu TV9P: https://youtu.be/J7u9SHDxLkk?t=304.

Daniel Novák obhájil svoji habilitační práci

Daniel Novák úspěšně obhájil svoji habilitační práci Analysis of Heterogeneous Biomedical Data (oponovali ji V. Radová, J. Hubálek a I. Zelinka). Gratulujeme!

Tomáš Werner obhájil svoji habilitační práci

Tomáš Werner úspěšně obhájil svoji habilitační práci (oponovali ji V. Kolmogorov, M. Loebl, a M.I. Schlesinger). Gratulujeme!
Za obsah zodpovídá: Petra Rosická