Ing. Lukáš Neumann získal Cenu děkana za prestižní disertační práci

Ing. Lukáši Neumannovi, Ph.D. (školitel: prof. Ing. Jiří Matas, Ph.D.) byla udělena Cena děkana za prestižní disertační práci.
Téma: Scene text localization and recognition in images and videos
Gratulujeme!

Za obsah zodpovídá: Petra Rosická