Jan Faigl obhájil svou dizertační práci

Jan Faigl úspěšně obhájil svou dizertační práci s názvem Multi-Goal Path Planning for Cooperative Sensing (školitel: Dr. Libor Přeučil). Gratulujeme!

Za obsah zodpovídá: Petra Rosická