Jan Žegklitz obhájil svoji dizertační práci

Jan Žegklitz úspěšně obhájil svou dizertační práci s názvem Enhancements of Genetic Programming-based Symbolic Regression Algorithms.

Školitel Ing. Petr Pošík, Ph.D.

Gratulujeme!

Za obsah zodpovídá: Petra Rosická