(English) Jiří Anýž defended his PhD Thesis

Překlad neexistuje.

Za obsah zodpovídá: Petra Rosická