Dr. Zuzana Kúkelová získala prestižní grant JUNIOR STAR od GA ČR


Granty JUNIOR STAR, které 2. listopadu 2021 udělila Grantová agentura České republiky (GA ČR), mají podpořit excelenci u začínajících vynikajících vědců. Své projekty základního výzkumu, od kterých se očekává, že budou mít nezanedbatelný vědecký dopad ve světovém měřítku, bude moci díky tomu během následujících pěti let financovat i výzkumnice z Fakulty elektrotechnické ČVUT, RNDr. Zuzana Kúkelová, Ph.D., s projektem Nová generace algoritmů pro řešení problémů geometrie kamer. více informací zde

Za obsah zodpovídá: Petra Rosická