Karel Zimmermann získal Cenu děkana za výuku

Doc. Ing. Karel Zimmermann, Ph.D. obdržel Cenu děkana za vynikající pedagogický výkon v akademickém roce 2018/19 za vedení předmětu Vidění robotu.

Pedagogové jsou oceňování za vynikající pedagogické výsledky na základě doporučení děkanem zřízené komise. Komise vychází z výsledků studentské ankety s důrazem na slovní hodnocení studentů, z návrhů vedoucích kateder a přihlíží i k faktorům, jako je kvalita studijních materiálů a náročnost pedagoga. Komise při hodnocení vybírala mezi vyučujícími, kteří nebyli v posledních třech letech oceněni ve stejné kategorii.

Doc. Zimmermann cenu převzal na slavnostním vyhlášení v Betlémské kapli.

Gratulujeme a děkujeme za skvělou reprezentaci katedry!

Za obsah zodpovídá: Petra Rosická