Martin Pecka obhájil svou dizertační práci

Mgr. Martin Pecka úspěšně obhájil svou dizertační práci s názvem Safe Autonomous Reinforcement Learning
Školitel: prof. Ing. Tomáš Svoboda, Ph.D.
Školitel – specialista: doc. Ing. Karel Zimmermann, Ph.D.
Gratulujeme!

Za obsah zodpovídá: Petra Rosická