Matěj Holec obhájil svou dizertační práci

Matěj Holec úspěšně obhájil svou dizertační práci s názvem Set-level Gene Expression Data Analysis with Machine Learning (školitel: doc. Filip Železný). Gratulujeme!

Za obsah zodpovídá: Petra Rosická