Michal Perďoch obhájil svou dizertační práci

Michal Perďoch úspěšně obhájil svou dizertační práci s názvem Maximally Stable Extremal Regions and Local Geometry for Visual Correspondences (školitel: prof. Jiří Matas). Gratulujeme!

Za obsah zodpovídá: Petra Rosická