Petr Kalina obhájil svou dizertační práci

Petr Kalina úspěšně obhájil svou dizertační práci s názvem Agent-based Algorithms for the Vehicle Routing Problem with Time Windows (školitel: Prof. Vladimír Mařík). Gratulujeme!

Za obsah zodpovídá: Petra Rosická