Petr Švarný obhájil svoji dizertační práci

Ing. Mgr. Petr Švarný úspěšně obhájil svoji dizertační práci Perirobot space representations for safe human-robot interaction

Školitel: doc. Mgr. Matěj Hoffmann, Ph.D.

Za obsah zodpovídá: Petra Rosická