Tomáš Dlask vyhrál cenu Antonína Svobody o nejlepší dizertační práci

Gratulujeme Tomáši Dlaskovi za vítězství v 15. ročníku ceny Antonína Svobody pro nejlepší dizertační práci obhájenou v roce 2022. Cena je každoročně udělována Českou společností pro kybernetiku a informatiku. Jedná se otevřenou soutěž disertačních prácí obhájených v daném roce na kterékoli vysoké škole v České republice v oborech kybernetika, informatika, aplikovaná matematika, apod. Předložené práce jsou hodnoceny komisí odborníků jmenovanou předsednictvem ČSKI. Na konci hodnotícího procesu komise vybere finalisty a vítěze soutěže.

Práce má název Block-Coordinate Descent and Local Consistencies in Linear Programming a školitelem byl doc. Tomáš Werner. Tomáš Dlask se v dizertační práci zaměřuje na optimalizaci lineárních programů pomocí BCD nebo propagace podmínek a teoreticky oba tyto přístupy propojuje.

Za obsah zodpovídá: Petra Rosická