Systém pro automatické rozpoznávání rostlin a hub z obrázků, vyvinutý na katedře kybernetiky, zvítězil ve třech mezinárodních soutěžích.

Systém hlubokých neuronových sítí pro rozpoznávání rostlin a hub z obrázků, vyvinutý Ing. Milanem Šulcem a prof. Jiřím Matasem na katedře kybernetiky FEL ČVUT ve spolupráci s Ing. Lukášem Pickem z katedry kybernetiky FAV ZČU, získal první místo hned ve třech mezinárodních soutěžích:

  • 2018 FGCVx Flower Classification Challenge
  • 2018 FGCVx Fungi Classification Challenge
  • LifeCLEF 2018 Expert

V porovnání s lidskými experty v oblasti rozpoznávání rostlin (součást soutěže LifeCLEF Expert) byl tento systém přesnější než 5 z 9 expertů.

Výsledky budou prezentovány na příslušných workshopech prestižních vědeckých konferencí -CVPR 2018 a CLEF 2018.

Odkazy:

Za obsah zodpovídá: Petra Rosická