3. místo z CVPR 2016 pro Ing. Uřičáře a prof. Matase

Ing. Michal Uřičář (školitel dr. Franc) a prof. Jiří Matas získali 3. místo za svůj track “Apparent Age Estimation” z článku “Structured Output SVM Prediction of Apparent Age, Gender and Smile from Deep Features” na ChaLearn Looking at People CVPR Workshop 2016.
Gratulujeme!

ChaLearn_award_Uricar

Za obsah zodpovídá: Petra Rosická