Viktor Walter obhájil svou dizertační práci

Viktor Walter úspěšně obhájil svoji dizertační práci Visual Relative Localization and Stabilization of Cooperating Unmanned Helicopters a byl mu udělen titul Ph.D. ve studijním programu Umělá inteligence a biokybernetika.

Školitel: doc. Ing. Martin Saska, Dr. rer. nat.

Gratulujeme!

Za obsah zodpovídá: Petra Rosická