Vojtěch Šalanský obhájil svou dizertační práci

Ing. Vojtěch Šalanský úspěšně obhájil svou dizertační práci s názvem Robot Learning and Perception in Sensory Deprived Environment
Školitel: doc. Ing. Karel Zimmermann, Ph.D.
Gratulujeme!

Za obsah zodpovídá: Petra Rosická