Tomáš Dlask vyhrál cenu Antonína Svobody o nejlepší dizertační práci

Tomáš Dlask is a winner of Antonín Svoboda Award for the Best Ph.D. Thesis
Gratulujeme Tomáši Dlaskovi za vítězství v 15. ročníku ceny Antonína Svobody pro nejlepší dizertační práci obhájenou v roce 2022. Cena je každoročně udělována Českou společností pro kybernetiku a informatiku. Jedná se otevřenou soutěž disertačních prácí obhájených v daném roce na kterékoli vysoké škole v České republice v oborech kybernetika, informatika, aplikovaná matematika, apod. Předložené práce …read more
Za obsah zodpovídá: Petra Rosická