Katedra kybernetiky/Department of Cybernetics presents Státní doktorská zkouška

On 2022-03-28 14:00:00 at KN:E-218, Karlovo náměstí 13, Praha 2
Státní doktorská zkouška - Ing. David Woller - doktorský studijní
program Informatika. Zkouška se uskuteční dne 28. 3. 2022 od
14:00 hodin v místnosti č.KN:E-218, Karlovo nám. 13, Praha 2, polokontaktní
formou.
Zájemcům o účast z řad veřejnosti bude tato umožněna prostřednictvím
připojení ke schůzce MS Teams
https://teams.microsoft.com/meetingOptions/?organizerId=1e62d0bc-71c2-4085-94ae-ce38eb9921ce&tenantId=f345c406-5268-43b0-b19f-5862fa6833f8&threadId=19_4nQm5fHIu1jHeToSqzhhWfsAuU7FtkXcrfeYlFrEVjc1@thread.tacv2&messageId=1647446571928&language=cs-CZ
Dotazy či připomínky ze stran veřejnosti mohou být kladeny
prostřednictvím e-mailové adresy předsedy komise: pajdla@cvut.cz
nejpozději do 25. 3. 2022.

David Woller's State Doctoral Exam in the Doctoral Study program Computer
Science will take place on March 28th, 2022 from 2 p.m., room KN:E-218, Karlovo
nám. 13,Praha 2, in the semi-contact form. Those interested in remote
participation from the public will be able to do so
by joining the MS Teams meeting
https://teams.microsoft.com/meetingOptions/?organizerId=1e62d0bc-71c2-4085-94ae-ce38eb9921ce&tenantId=f345c406-5268-43b0-b19f-5862fa6833f8&threadId=19_4nQm5fHIu1jHeToSqzhhWfsAuU7FtkXcrfeYlFrEVjc1@thread.tacv2&messageId=1647446571928&language=cs-CZ
Questions or comments from the public may be asked via e-mail to
the chairman of the committee: pajdla@cvut.cz no later than March 25th, 2022.
Responsible person: Petr Pošík