Katedra kybernetiky/Department of Cybernetics presents Státní doktorská zkouška - Nikolaos Ypsilantis a Jonáš Šerých

On 2024-05-28 09:30:00 at KN:E-218, Karlovo náměstí 13, Praha 2
Státní doktorská zkouška - doktorský studijní program Informatika.

Nikolaos Ypsilantis - Scalable representations for universal visual
recognition
Jonáš Šerých - Visual Tracking with Segmentation and Geometry
Estimation

Zkouška se uskuteční dne 28.5. 2024 od 09:30 hodin v místnosti
č.KN:E-218,Karlovo nám. 13, Praha 2, polokontaktní formou. Zájemcům o
účast z řad veřejnosti bude tato umožněna buď osobně nebo
prostřednictvím připojení ke schůzce MS TEAMs:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ax0Bo28TH83o8R2Q2AiUvrsTIbeNaxn-qc_eBEs378ig1%40thread.tacv2/1716394673774?context=%7b%22Tid%22%3a%22f345c406-5268-43b0-b19f-5862fa6833f8%22%2c%22Oid%22%3a%221e62d0bc-71c2-4085-94ae-ce38eb9921ce%22%7d
Dotazy či připomínky ze stran veřejnosti mohou být kladeny
prostřednictvím e-mailové adresy předsedy komise: sara@fel.cvut.cz
nejpozději do 27.5.2024.

The State Doctoral Exam will take place on May 28th, 2024 from 9,30 a.m., in
room KN: E-218, Karlovo nám. 13,Praha 2, in the semi-contact form.
Members of the public can participate in person or via MS Teams meeting
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ax0Bo28TH83o8R2Q2AiUvrsTIbeNaxn-qc_eBEs378ig1%40thread.tacv2/1716394673774?context=%7b%22Tid%22%3a%22f345c406-5268-43b0-b19f-5862fa6833f8%22%2c%22Oid%22%3a%221e62d0bc-71c2-4085-94ae-ce38eb9921ce%22%7d
Questions or comments from the public may be directed via e-mail to
the chairman of the committee: sara@fel.cvut.cz no later than May 27th.
Responsible person: Petr Pošík