Detekce nerigidních objektů

deformable-detector-lisa

Úspěšně ohodnocené rysy, které byly použity v rámci klouzavého okna k rozhodnutí, zda na daném místě je/není objekt, obsahují také znalost o deformaci objektu. Tyto detekční rysy proto využíváme k odhadu deformace objektu. Odhadnutá deformace je následně aplikována na rysy, které dosud nebyly ohodnoceny, a ty jsou tak přizpůsobeny pozorovanému obrázku. Náš přístup učí zarovnání rysů společně s detektorem. Společný proces umožňuje učení každé fáze detekce z méně deformovaných trénovacích příkladů než používaly předchozí fáze. Pro odhad zarovnání navrhujeme použití nelineárních regresních funkcí a počítáme zarovnání extrémně rychle.

K. Zimmermann, D. Hurych, T. Svoboda. Non-Rigid Object Detection with Local Interleaved Sequential Alignment (LISA). In IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, [pdf as accepted], April 2014, Vol 36, Issue 4

Za obsah zodpovídá: Petr Pošík