Excelentní výsledky výzkumu v hodnocení RVVI 2014

Expertní panely RVVI vybraly v II. pilíři Hodnocení výsledků výzkumných organizací RVVI 2014 276 nejlepších výsledků českého výzkumu za období 2010-2014.
V tomto prestižním seznamu se objevilo celkem 31 výsledků z celého ČVUT a 14 z nich pochází z FEL! Sečtou-li se autorské podíly na výsledcích, dopadla FEL v rámci ČVUT s podílem téměř 60% ještě lépe. Z těchto 14 výsledků za FEL je 5 z naší katedry a u 3 je spoluautorem prof. Jiří Matas.

Kritériem v tomto pilíři je excelence výsledku, jež se posuzuje u publikačních výsledků jejich ohlasem a u výsledků aplikačních průmyslovým dopadem. Optimálním kandidátem tedy může být např. vynález chráněný mezinárodním licencovaným patentem nebo vysoce citovaný článek, jehož autor či autoři získali další ocenění. Některé naše výsledky mají atributy dokonce obou příkladů současně.

Více ve zprávě fakulty.

Gratulujeme!

Za obsah zodpovídá: Petra Rosická