Michal Polic obhájil svou dizertační práci

Ing. Michal Polic úspěšně obhájil svoji dizertační práci Uncertainty in Structure from Motion Algorithms a byl mu udělen titul Ph.D. ve studijním programu Umělá inteligence a biokybernetika.

Školitel: doc. Ing. Tomáš Pajdla, Ph.D.

Školitelka specialistka: RNDr. Zuzana Kúkelová, Ph.D.

Gratulujeme!

Za obsah zodpovídá: Petra Rosická