V grantové soutěži GAČR uspěli letos tři projekty z naší katedry

V seznamu podpořených projektů grantové soutěže GAČR jsou v kategorii Standardní projekty podpořené od roku 2024 dva projekty řešitelů z naší katedry. Doc. Karel Zimmermann s projektem Plně diferencovatelné fyziku-zohledňující architektury pro self-supervizované učení v robotice a dr.Oleksandr Shekhovtsov s projektem Učení kvantovaných neuronových sítí, diskrétních voleb a reprezentací.

Standardní projekty tvoří základ účelové podpory základního výzkumu v České republice. Od roku 2024 GA ČR podpoří 332 nových standardních projektů za 2,63 mld. Kč. Návrhy projektů s délkou řešení až tři roky mohou podávat všichni badatelé a jejich týmy bez ohledu na jejich věk a zkušenosti. Tento druh projektů je podporován již od roku 1993.

V kategorii POSTDOC Individual Fellowship INCOMING získal podporu projekt vypracovaný výzkumnicí Giulia D’Angelo z  Istituto Italiano di Tecnologia pod názvem Aktivní vidění řízené událostmi pro vnímání objektů.

Všem kolegům gratulujeme a přejeme mnoho úspěchů při řešení projektů!

seznam všech podpořených projektů grantové soutěže GAČR je k dispozici zde

Za obsah zodpovídá: Petra Rosická