David Hurych obhájil svou dizertační práci

David Hurych úspěšně obhájil svou dizertační práci s názvem Linear Predictors for Real-time Object Tracking and Detection (školitel: Doc. Tomáš Svoboda). Gratulujeme!

Za obsah zodpovídá: Petra Rosická