Doktorand Jakub Rozlivek převzal certifikát meziuniverzitního programu prg.ai Minor

Student doktorského studia Informatika Jakub Rozlivek byl jedním z 11 mladých odborníků, kteří si osobně převzali certifikáty úspěšného dokončení meziuniverzitního programu prg.ai Minor. Slavnostní předávání se konalo 20. září na pražské Staroměstské radnici a zúčastnili se ho prorektoři a děkani zúčastněných univerzit a fakult, zástupci prg.ai i primátor hlavního města Prahy Zdeněk Hřib.

Unikátní meziuniverzitní program prg.ai Minor je výsledkem dlouhodobé spolupráce Fakulty elektrotechnické a Fakulty informačních technologií ČVUT s Fakultou sociálních věd a Matematicko-fyzikální fakultou Univerzity Karlovy. Pod vedením spolku prg.ai každoročně umožňuje skupině vysokoškolských studentů navštěvovat pečlivě vybrané předměty všech zúčastněných fakult. Tento jedinečný vzdělávací program nabízí svým studentům důležitou přidanou hodnotu díky své mezioborovosti. V současnosti nabízí 22 předmětů v rámci šesti tematických bloků, které pokrývají širokou škálu disciplín od sociálních věd a etiky až po různorodé programovací jazyky a metody strojového učení.

Za obsah zodpovídá: Petra Rosická