Nový EU projekt, Enable-S3

Nový EU projekt, Enable-S3
Enable-S3 je velký projekt typu ECSEL-JU nazvaný European Initiative to Enable Validation for Highly Automated Safe and Secure Systems. Tomáš Svoboda je hlavním řešitelem na straně ČVUT. Budeme úzce spolupracovat s ValeoCZ na lepším využití dat při učení a testování v automatickém řízení automobilů.

KESW 2016: Mezinárodní konference “Knowledge Engineering and Semantic Web”

ČVUT FEL bude hostit šestý ročník mezinárodní konference Knowledge Engineering and Semantic Web (KESW 2016). Konferenci pořádá katedra kybernetiky, skupina znalostních a informačních systémů, ve spolupráci s ITMO University (Rusko). Konference uvítá originální příspěvky v oblasti ontologií, reprezentace znalostí, sémantického webu a propojených dat. Více informací naleznete na adrese http://kesw.cz. Deadline pro abstrakty je 15. …read more

IEEE ISBI 2016 se bude konat v Praze

Mezinárodní symposium o zobrazovacích technikách v biomedicíně, IEEE International Symposium on Biomedical Imaging (ISBI) 2016, se bude konat v Praze v dubnu 2016. Zasílejte své příspěvky.

Založení Centra robotiky a autonomních systémů

V dubnu 2015 bylo katedrou počítačů a katedrou kybernetiky založeno Centrum robotiky a autonomních systémů (CRAS). Nově vzniklá jednotka bude pěstovat mezikatedrální spolupráci ve výzkumu a výuce na poli výpočetní, kolektivní a autonomní robotiky a v souvisejících oblastech. Přejeme hodně zdaru!

Soutěž o nejlepší návrh PF 2015

Katedra kybernetiky FEL ČVUT vyhlašuje soutěž o nejlepší návrh PF 2015. Návrhy na téma související s činností na katedře kybernetiky a uvedením textu “PF 2015 Katedra kybernetiky FEL ČVUT” zasílejte elektronicky ve formátu PDF na e-mail sinova@fel.cvut.cz do 1.12.2014. Připojte své jméno, příjmení a kontaktní telefon. Výherce dostane odměnu ve výši 1.500 Kč. Zapojit se může …read more
Za obsah zodpovídá: Helena Houšková