Dar 19 počítačů pro ZŠ Králův Dvůr

V minulém roce se rada katedry kybernetiky rozhodla snížit počet počítačů v každé z našich dvou počítačových učeben ze 30 na 20. V každé učebně tak nyní máme 10 míst bez počítačů, kam si rádi sedají studenti, kteří si nosí do výuky vlastní notebooky a jimž by školní PC na stole spíše překážely. Učebny jsou nyní i o něco vhodnější pro seminární výuku, protože odstraněné monitory neblokují výhled studentů na tabuli a učitel studenty lépe vidí.

Přirozeně jsme pak řešili otázku, co s uvolněnými počítači. Měly už pár let odslouženo, ale do starého železa jich byla škoda. Rozhodli jsme se počítače darovat některé základní škole, kde počítače mohou ještě dobře posloužit. Volba padla na ZŠ Králův Dvůr. Počítače si ZŠ převzala na začátku letošního roku.

Podle informací od ředitele školy, Ing. Kroba, počítače ve škole už slouží a byly využity

  • k obměně PC ve stávajících učebnách školy,
  • k posílení vybavení nové audiovizuální učebny a
  • jeden z počítačů bude dedikován pro školní Minecraft server.

Jsme rádi, že se pro počítače podařilo najít smysluplné využití. Přejeme ZŠ ať dobře slouží!

Za obsah zodpovídá: Petra Rosická