Giorgos Tolias získal grant Junior Star od Grantové agentury ČR

Projekt nese název „Learning Universal Visual Representation with Limited Supervision“ a potrvá 5 let (2021–2025).
Lidské vnímání vizuální podobnosti, tj. zjištění, zda jsou dva objekty nebo scény vizuálně podobné, či nikoli, závisí na řadě různých faktorů, jako je tvar, struktura, barva, lokální nebo globální vzhled a pohyb. Lidská schopnost hodnotit vizuální podobnost obvykle není ovlivněna variabilitou okolního světa ani doménou. Vizuální rozpoznávání prováděné stroji často závisí na odhadu vizuální podobnosti. Cílem tohoto projektu je generovat modely, které dobře zachycují různé vnímavé faktory, jsou použitelné pro řadu domén a jsou diskriminační i pro dříve neviditelné objekty. Chceme-li se naučit takové modely, je zapotřebí velké množství příkladů, které jsou anotovány lidmi, ale je také obtížné je získat. Dalším cílem projektu je proto automatické rozšíření malé sady anotací na velké sbírky obrázků bez označení a na domény. Mezi možné aplikace patří vizuální rozpoznávání konkrétních objektů v oblasti uměleckých děl, produktů a městské krajiny a jemná kategorizace v oblasti živočišných / rostlinných druhů a lidských činností.

Za obsah zodpovídá: Petra Rosická