Karel Zimmermann obhájil svou dizertační práci

Karel Zimmermann úspěšně obhájil svou dizertační práci s názvem Fast Learnable Methods for Object Tracking (školitel: Dr. Jiří Matas). Gratulujeme!

Podívejte se na ukázky výsledků!

Za obsah zodpovídá: Petra Rosická