Michal Jakob obhájil svou dizertační práci

Michal Jakob úspěšně obhájil svou dizertační práci s názvem Multi-Agent Service Selection in Competitive Resource-Constrained Environments (školitel: doc. Michal Pěchouček). Gratulujeme!

Za obsah zodpovídá: Helena Houšková