Branislav Bošanský obhájil svou dizertační práci

Branislav Bošanský úspěšně obhájil svou dizertační práci s názvem Iterative Algorithms for Solving Finite Sequential Zero-Sum Games (školitel: doc. Lenka Lhotská). Gratulujeme!

Viliam Lisý obhájil svou dizertační práci

Viliam Lisý úspěšně obhájil svou dizertační práci s názvem Monte Carlo Tree Search in Imperfect-Information Games (školitel: Prof. Michal Pěchouček). Gratulujeme! Andra biverkningar: Biverkningarna av Tabletter är mindre och kan enkelt hanteras.

Jiří Vokřínek obhájil svou dizertační práci

Jiří Vokřínek úspěšně obhájil svou dizertační práci s názvem Distributed Problem Solving by Means of Agent Negotiation (školitel: Prof. Vladimír Mařík). Gratulujeme!

David Šišlák obhájil svou dizertační práci

David Šišlák úspěšně obhájil svou dizertační práci s názvem Autonomous Collision Avoidance in Air-Traffic Domain (školitel: Prof. Michal Pěchouček). Gratulujeme!

Řízení letového provozu

Air Traffic Control
Scénář řízení letového provozu (Air Traffic Control, ATC) je otevřeným multiagentním testovacím prostředím pro simulace letového provozu. Cílem projektu je nasadit multiagentní technologie v oblasti řešení konfliktů (prevence kolizí) mezi několika autonomními letouny (pilotovanými i bezpilotními).

Milan Rollo successfully defended his PhD thesis: …

Milan Rollo úspěšně obhájil svou dizertační práci s názvem Communication Resource Management in Tactical Networks (školitel: prof. Vladimír Mařík). Gratulujeme!

Martin Rehák obhájil svou dizertační práci

Martin Rehák úspěšně obhájil svou dizertační práci s názvem Multiagent Trust Modeling for Open Network Environments (školitel: Prof. Vladimír Mařík). Gratulujeme!

Michal Jakob obhájil svou dizertační práci

Michal Jakob úspěšně obhájil svou dizertační práci s názvem Multi-Agent Service Selection in Competitive Resource-Constrained Environments (školitel: doc. Michal Pěchouček). Gratulujeme!
Za obsah zodpovídá: Helena Houšková