Milan Němý obhájil svou dizertační práci

Ing. Milan Němý úspěšně obhájil svoji dizertační práci Basal forebrain, Cholinergic white matter pathways, and cognition in normal aging and Alzheimer’s disease a byl mu udělen titul Ph.D. ve studijním programu Umělá inteligence a biokybernetika.

Školitelka: prof. RNDr. Olga Štěpánková, CSc.

Školitelka –  specialistka: Ing. Lenka Vysloužilová, Ph.D.

Gratulujeme!

Za obsah zodpovídá: Petra Rosická