Monika Zemenová obhájila svou dizertační práci

Monika Zemenová úspěšně obhájil svou dizertační práci s názvem ?5? (školitel: doc. Filip Železný). Gratulujeme!

Za obsah zodpovídá: Petra Rosická