Petr Marek obhájil svou dizertační práci

Petr Marek úspěšně obhájil svoji dizertační práci  Dialogue Management for Conversational AI a byl mu udělen titul Ph.D. ve studijním programu Umělá inteligence a biokybernetika.

Školitel: Ing. Václav Chudáček, Ph.D.

Školitel specialista: Ing. Jan Šedivý, Csc.

Gratulujeme!

Za obsah zodpovídá: Petra Rosická